Stagiaires Peuterspeelzaal “Kiekeboe” in Bussum – contactpersonen Marga Donker en Beppie Bon

Vacatures stagiaires Peuterspeelzaal “Kiekeboe” in Bussum

Psz Kiekeboe is gevestigd in buurcentrum “Uit-wijk”.
Wij werken met de VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) methode Puk &Ko.
Puk & Ko wisselt om de de 6 weken van thema (voorbeeld van thema’s zijn: Welkom Puk,
 “eet smakelijk”, “reuzen en kabouters” etc) bij elk thema komen woorden aanbod die wij
de kinderen proberen te leren. Ook passen wij de activiteiten aan op het thema.
Op de psz zijn 3 groepen die allemaal 3 dagdelen komen (in totaal 9 dagdelen). Op elke groep
zitten maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, er zijn dan maximaal 8 kinderen
met een VVE-indicatie. Deze kinderen hebben een mogelijke achterstand in hun sociaal emotionele
ontwikkeling, maar vaak ook in de Nederlandse taal. De Puk & Ko methode is erop gericht deze achterstanden zoveel als mogelijk te verkleinen, zodat de kinderen op 4 jarige leeftijd met geen of een zo klein mogelijke achterstand naar de basisschool gaan.
Er wordt gewerkt met een vast dagritme, wat herkenbaar is voor de peuters.

Voor wie:
MBO-stagiaires niveau 3 of 4 in leerjaar 2, 3 of 4.
Peuters moeten zich de Nederlandse taal eigen maken, daarom is het belangrijk dat de Stagiaire de Nederlandse taal goed beheerst.

Welke dagen:
Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30u-12.30u
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00u-16.30u/16.45u
De schoolvakanties van de regio Noord zijn wij dicht.

Werkzaamheden:
Je doet mee met alle werkzaamheden op de psz. Je hoeft niet gelijk alles goed te kunnen, je neemt langzamerhand taken op je.
We beginnen een dagdeel met vrij spelen, hierin maak je samen met de kinderen een puzzeltje en hebt contact met de ouders.
Vervolgens gaan we in de kring, we doen een namen rondje, nemen de dagritme kaarten door, zingen liedjes of lezen voor of doen een groepsspel.
Daarna gaan we met zijn allen of in kleine groepjes een activiteit doen (dit kan van alles zijn o.a. knutselen, gericht spelen, spel, als het maar bij het thema past.
Vervolgens gaan kinderen naar het toilet, wassen hun handen en gaan ze aan tafel om te eten en drinken.
Daarna is er tijd voor vrij spel binnen of buiten, tijdens dat vrije spel worden de kinderen opgehaald door de ouders.

Mogelijke taken:
 * Meedoen met bovengenoemde dagritme
 * Diverse activiteiten bedenken, zowel groeps- als individueel
 * Contact leggen met de peuters
 * Contact leggen met de ouders
 * Voorbereiden van een dagdeel
 * Opruimen schoonmaken

Competenties die je kunt leren
 * Contact maken met ouders en peuters
 * Zelfstandig werken
 * Organiseren van diverse activiteiten (zowel groeps- als individueel)
 * Pedagogisch en thematisch werken
 * Werken met Puk&Ko
 * Empathisch handelen
 * En waar je je zelf nog verder in wilt ontwikkelen

Start datum:
 Per direct

Locatie:     
Peuterspeelzaal Kiekeboe
Stagebegeleiders Marga Donker of Beppie Bon
Dr. Schaepmanlaan 10
1402BT Bussum
035-6910085
06-13966014
Kiekeboe@versawelzijn.nl