Stagiaires HBO voor het Jongerenwerk in Hilversum – contactpersoon Christine Schenkel

HBO Stagiaires voor het Jongerenwerk in Hilversum

Voor wie:
HBO studenten. Leerjaar 1 t/m 4. SPH, MWD, CMV, Pedagogiek

Welke dagen:
Flexibel. Tussen de 1 en de 5 stagedagen per week. 

Voor het Jongerenwerk in Hilversum zijn wij op zoek naar diverse stagiaires. We hebben verschillende plekken met verschillende taken en  verantwoordelijkheden voor de diverse richtingen en leerjaren. Wij passen de stage zoveel mogelijk aan op je leerwensen en het leerjaar.

Met geschikte kandidaten gaan we samen bekijken welke mogelijkheden wij kunnen bieden en welke dagdelen en taken het beste passen bij de kandidaat en zijn/haar leerdoelen. Er zijn diverse jongerencentra door heel Hilversum en er wordt ook ambulant (op straat) gewerkt.

Mogelijke taken:           

* contact leggen met (groepen) jongeren en een band creëren. Dit kan zijn bij een meidengroep een tienergroep, een jongerengroep, een huiswerkbegeleidingsklas, met jeugd op straat of bij een plein.

* pedagogische begeleiding bieden aan groepen en individuen (tieners en/of jongeren).

* passende pedagogische activiteiten (vaak samen met de doelgroep) verzinnen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren (in een jongerencentrum, op straat of elders in de wijk). Je werkt methodisch en doelgericht.

* situaties analyseren en vanuit die analyse projecten of themabijeenkomsten ontwikkelen.

* het aansturen van mbo stagiaires en vrijwilligers.

*  randtaken zoals administratie, promotie etc.

* het bijwonen en input leveren bij vergaderingen, innovatie etc.

Te ontwikkelen competenties:
•Contact leggen
•Gespreksvoering
•Reflecteren op handelen
•Zelfstandig werken
•Methodisch werken
•Jeugd,mbo-ers en/of vrijwilligers aansturen en begeleiden
•Organiseren
•Groepsdynamica
•Pedagogische werken
•Conflictbeheersing
•Ruimte geven aan participatie
•Inschatten van situaties en juist handelen
•Empathisch handelen
•Evalueren

Contactgegevens: Christine Schenkel, cschenkel@versawelzijn.nl 

Kunnen wij je helpen?