Stagiair Vrijdag Sport en spelclub in Bussum – contactpersoon Nicole wendt

Vrijdag Sport en spelclub

Elke vrijdag gaan we bij het kinderwerk van Versa Welzijn spelen en sporten in de gymzaal met de kinderen. Deze activiteit wordt uitgevoerd door stagiaires van Hogescholen, vrijwilligers en soms ook door maatschappelijke stagiaires, allen o.l.v. Nicole Wendt.

Alle medewerkers worden verwacht om 14.30 uur op onderstaand adres. Dan starten we met de voorbereidingen van de sport en spelmiddag in het kinderwerklokaal en de gymzaal. Vervolgens hebben we een voorbespreking over het sportprogramma en een taakverdeling en om 15.30 uur starten we de activiteit.

Tussen 15.20 en 15.30 uur verzamelen we in het kinderwerklokaal, als de kinderen aanwezig zijn lopen we met z’n allen naar de gymzaal. We kleden ons gezamenlijk om in de voorste kleedkamer.

Het sportprogramma bestaat uit;

*           Warming up: een gezamenlijk spel, zoals een tik-, overloop- of eindspel

*           Toestellen: kinderen spelen op verschillende toestellen en begeleiders staan bij elk toestel

*           Coolingdown: een gezamenlijk spel, zoals een tik-, overloop- of eindspel

Het klaarzetten en opruimen van de toestellen wordt door de medewerkers gedaan, soms met hulp van de kinderen. Daarna gaan we omkleden en als iedereen klaar is, lopen we terug naar het kinderwerklokaal. Daar drinken we een bekertje limonade en eten we een stukje appel. Het is dan inmiddels 17.00 uur en kinderen worden hier opgehaald door hun ouders, of ze mogen zelf naar huis.

Er komen tussen de 15 en 30 kinderen in de leeftijd van 4 en 11 jaar en de kinderen hebben diverse achtergronden. Bijvoorbeeld van Marokkaanse, Somalische, Indiase, Poolse of Spaanse afkomst en uit sociaal minder bedeelde gezinnen en uit gescheiden gezinnen, e.d. Kortom een veelal gevarieerde groep kinderen, en dat geldt ook voor onze medewerkers.

Onze taak als leiding is om de kinderen te begeleiden bij de activiteiten, ze te corrigeren in sociaal en sportief gedrag en hun taalgebruik. Ook wordt opvallend gedrag bij kinderen geregistreerd, dat noemen we kindsignalen. Verder vooral de kinderen vooral positieve aandacht geven en het plezier in het bewegen en het sporten over te brengen aan de aanwezige kinderen.

Tot slot ruimen we alles open de keuken opgeruimd en hebben we een nabespreking met de medewerkers. Tussen 17.30 en 18.00 uur zijn we helemaal klaar en gaan we naar huis.

Tijdsindeling:

14.30 uur aanwezig en voorbereiden activiteit

15.15 uur voorbespreking team en inschrijven kinderen

15.30 uur naar de gymzaal en start activiteit

16.55 uur einde activiteit, appel eten en drinken

17.00 uur opruimen en nabespreken

17.30 uur klaar en naar huis

Kinderwerk Versa Welzijn Dr. Schaepmanlaan 10  1402 BT Bussum
 T: 035 6921969 / M: 06 13966525         
Fb: Kinderwerk Uit-Wijk
E: nwendt@versawelzijn.nl / I:  www.versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?