Stagiair Kids-leesclub in Bussum – contactpersoon Nicole Wendt

Kids-leesclub

Na de voorjaarsvakantie van 2016 is het Kinderwerk van Versa Welzijn een Leesproject begonnen in wijkcentrum Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

Omschrijving: Kinderen uit groep 3,4 en 5 van de basisschool ondersteunen bij het lezen, voornamelijk allochtone kinderen en kinderen van vluchtelingen, zo ook kinderen met dyslexie.  Soms zijn ouders niet in staat om zelf die ondersteuning te bieden, omdat ze zelf de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Of omdat ze de tijd en aandacht niet hebben.

Doel: Kinderen extra ondersteuning geven bij het leren lezen, het vergroten van hun woordenschat, het verbeteren van het begrijpend lezen en specifieke aandacht voor dyslexie. Hiermee werken we aan de leesachterstand van kinderen waardoor kinderen ook de andere schoolvakken beter kunnen volgen en hun zelfvertrouwen en eigenwaarde worden vergroot.

Klantgroep: Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar, die in groep 3,4 en 5 zitten.

Samenwerkingspartners: Basisscholen in Bussum, Bibliotheek Gooi en meer  en jeugdbibliotheek Breeduit, Gemeente Gooise Meren, de vrijwilligerscentrale en OpStap-project van Versa Welzijn.

Begeleiding: HBO-Stagiaires en deskundige vrijwilligers o.l.v. de beroepskracht Kinderwerk.

Het ondersteunen van kinderen bij het (begrijpend) lezen

Plezier in het lezen stimuleren

Voorlezen en zelf laten lezen

Interactieve taal- en woordspelletjes

Verrijken van woordenschat

Positief beïnvloeden van het zelfvertrouwen en zelfbeeld vh kind

Start en duur: Met kinderen wekelijks lezen (1 op 1) met gemotiveerde stagiaires en vrijwilligers. Er is gestart met een periode van 10 weken en dat gaat na de zomer door (een schooljaar lang) . Materiaal in overleg met de bibliotheek.

Toelichting: Er zijn basisscholen in Bussum die aangeven dat leesondersteuning noodzakelijk is gezien de leesachterstand van hun leerlingen. De kracht van het Kinderwerk is dat het aanbod laag-drempelig is en dichtbij de inwoners/ouders staat. Een hoop kinderen zijn bekend bij en met het Kinderwerk, daardoor zijn er reeds contacten met ouders uit de wijk en via de basisschool en dat is een voordeel. Bovendien bestaan er goede samenwerkingsverbanden tussen het Kinderwerk en de bovengenoemde partners.

Benodigdheden: Een boekenkast, het verstrekken van abonnementen voor de bibliotheek, een laptop met een registratiesysteem en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Overige zaken zoals gezonde limonade, rustige ruimtes, kleur- en spelmateriaal voor tussendoor worden gefaciliteerd door het Kinderwerk in wijkcentrum Uit-Wijk.

Contact: Nicole Wendt, sociaal werker/Kinderwerk Versa Welzijn,
bereikbaar per mail: mailto:nwendt@versawelzijn.nl
of bel naar 06 139 66 525.

Kunnen wij je helpen?