Stagiair bij Kinderwerk Hilversum Noord-Oost – contactpersoon Jet van der Wal

Stage lopen bij Kinderwerk Hilversum Noord-Oost

Opleidingen:

MBO Niveau 1, 2, 3 en 4;

HBO alle opleidingen binnen social studies (CMV, SPH, Pedagogiek, MWD enz.)

Leerjaar:
alle leerjaren

Omschrijving kinderwerk:
Het kinderwerk levert een bijdrage aan de sociale en individuele ontwikkeling van het kind. Het kinderwerk wil bereiken dat kinderen hun kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen, respectvol omgaan met elkaar, met volwassenen etc. het hoopt een bijdrage te leveren aan het prettig samenleven in de buurt uitgaande van de belangen van kinderen. Tenslotte wil het kinderwerk bereiken dat kinderen zelfstandig en zelfverantwoordelijk worden en zelfvertrouwen hebben. De activiteiten van het kinderwerk zijn een middel om te werken aan onderstaande doelen te werken. De reguliere activiteiten hebben een preventief en laagdrempelig karakter. Vanuit deze basis worden er activiteiten ontwikkeld die inspelen op vragen en behoeftes van kinderen, ouders en partnerorganisaties.

Doelen kinderwerk:
•Normen en waarden ontwikkelen
•Talentontwikkeling
•Persoonlijke ontwikkeling (o.a. sociaal, emotioneel, motorisch)
•Meedoen in de wijk (maatschappij)
•Stimuleren van participatie en burgerschap

Werkzaamheden stagiaires:
Taken en omschrijvingen zijn afhankelijk van studie, leerjaar en eigen interesses. De basistaken zijn:
•Organiseren en uitvoeren van bestaande activiteiten/projecten
•Methodisch en doelgerichte activiteiten organiseren
•Zelfstandig en in teamverband werken
•Observeren en analyseren
•Administratieve taken
•Meedraaien in het team met ruime voor eigen initiatieven
•Affiches/flyers maken en verspreiden
•Bijwonen en input leveren voor teamoverleg

Competenties
•Verantwoordelijk
•Initiatiefrijk
•Creatief
•Flexibel
•Zelfstandig

Te ontwikkelen competenties:
•Contact leggen
•Gespreksvoering
•Reflecteren op handelen
•Zelfstandig werken
•Methodisch werken
•Organiseren
•Groepsdynamica
•Pedagogisch werken
•Conflictbeheersing
•Ruimte geven aan participatie
•Inschatten van situaties en juist handelen

Stagedagen en uren:
in overleg (ma, di, woe en do), werkzaamheden op verschillende locaties
Startdatum: Elk moment mogelijk

Contactgegevens:
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
06-13965981

Wijkcentrum Lopes Dias
Lopes diaslaan 213
1222 VE Hilversum
Tel: (035) 642 24 70