Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op Versa Welzijn en haar directeur-bestuurder.
De RvT handelt objectief, onafhankelijk en kritisch.

De RvT heeft drie kerntaken:

  • kritisch volgen van het functioneren van de onderneming en van de bestuurder;
  • pro-actief advies geven;
  • bewaking en naleving van de statuten en het reglement.

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Dhr. A. Hol
  • Dhr. B. Horseling
  • Dhr. M. Middelburg
  • Mw. O. Samwel
  • Mw. M. Tubbergen, voorzitter

Jaarberichten

In het jaarbericht geeft de raad van toezicht van Versa Welzijn inzicht in het gevoerde toezicht en in de wijze waarop de raad van toezicht zijn overige taken heeft verricht.

Jaarbericht 2017 RvT Versa Welzijn

Jaarbericht 2016 RvT Versa Welzijn

Jaarbericht 2015 RvT – Versa Welzijn

Documenten

STATUTEN Versa Welzijn

Reglement Raad van Toezicht Versa Welzijn

Reglement Audit commissie RvT – Versa Welzijn

Visie Raad van Toezicht Versa Welzijn 2016

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200