ANBI

Statutaire naam:
Versa Welzijn

Postadres:
Postbus 1463
1200 BL Hilversum

Bezoekadres:
Larenseweg 30
1221 CN Hilversum

Telefoonnummer:
(035) 623 11 00

E-mail:
info@versawelzijn.nl

RSIN:
003299892

Rekeningnummer:
NL82INGB0675813743

ANBI- categorie:
Welzijn

Doelstelling:
De missie van Versa Welzijn is: het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Versa Welzijn:

  • ondersteunt initiatieven van burgers die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
  • helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • helpt jongeren hun talent ontwikkelen en risico’s vermijden;
  • beheert accommodaties waar burgers en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Beleidsplan: bekijk hier ons Strategisch plan 2021 

Bestuurssamenstelling: bekijk hier de samenstelling van het bestuur en het management team

Beloningsbeleid: volgens CAO Sociaal Werk

Financiële verantwoording: Versa Welzijn Jaarverslag en jaarrekening 2021 definitief

 

Kunnen wij je helpen?