Missie en visie

Sterke mensen, sterke buurten

Missie

De missie van Versa Welzijn is: het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Kernwaarden

  • Dichtbij
  • Verbindend
  • Ondernemend
  • Deskundig

Doelen

  • Samen met inwoners wijken leefbaarder en sterker maken;
  • Participatie van inwoners vergroten;
  • Ouders ondersteunen bij vragen over opvoeden en opgroeien;
  • Ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen bij het dagelijks leven;
  • Het stimuleren en integreren van mensen met een arbeidsbeperking.

Versa Welzijn wil mensen of groepen steeds zelfstandiger maken tot aan het niveau dat zij op eigen kracht de regie over hun wensen en mogelijkheden kunnen voeren.

 

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.