Wijkcentrum Meentamorfose

Landweg 5
1276 AS Huizen
(035) 525 72 81
www.facebook.com/wijkcentrum.meentamorfose

Het wijkcentrum neemt in Stad en Lande een centrale plaats in. Hoewel veel mensen nog buurthuis zeggen is het buurthuis van vroeger niet meer het zelfde als het tegenwoordige Wijkdienstencentrum. Nog steeds vindt u er cursussen en clubs voor kinderen, ouderen en veel andere groepen.

Behalve deze belangrijke ontmoetingsfunctie is een wijkcentrum vooral ook een werkplaats voor mensen die zich met de wijk bezig houden. Het wijkteam vergadert er, de buurtvaders en contactfunctionarissen hebben hun basis in het wijkcentrum, inspraakavonden worden indien mogelijk in het wijkcentrum gehouden.

Vrijwilligersactiviteiten en buurtinitiatieven

Het wijkcentrum wordt voor een groot deel gerund door vrijwilligers. Onze vrijwilligers begeleiden onder andere activiteiten voor mensen met een beperking, de kinderactiviteiten, ze zijn gastvrouw of -heer en ze helpen met het onderhoud en beheer van dat gebouw. Een eventuele handicap is geen bezwaar. Degenen die met een geweldig idee rondlopen en dit willen uitvoeren, krijgen van ons alle medewerking en indien nodig ook ondersteuning.

Beheerder

Greetje van der Vliet,  gvliet@versawelzijn.nl, 06 13 96 57 41

Activiteiten

Bekijk de activiteiten die Versa Welzijn en andere organisaties organiseren in Meentamorfose, via Cursussen en Activiteiten.


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.