Wijkcentrum Lopes Dias

Lopes Diaslaan 213 
1222 VE Hilversum                                       
(035) 642 24 70
lopesdias@versawelzijn.nl   

Voor actualiteiten, kijk op: www.facebook.com/lopesdiashilversum/

Helaas is ook ons wijkcentrum voor inloop gesloten wegens de lockdown. De volgende activiteiten vinden op inschrijving/afspraak plaats in het wijkcentrum.

Heb je hulp of ondersteuning nodig of heb je een vraag dan is het wijkteam uiteraard te bereiken, zie Wijkteam Versa Hilversum Noordoost – korte versie nov 2020.

’s Morgens koffie drinken met praatje, voor mensen die hier behoefte aan hebben:
Gaat door, maandag t/m vrijdag van 09.45-11.15 uur. Vooraf telefonisch reserveren via 035-6422470 (ma-vrij 09.30-12.00 uur).

Weg & Wijzer, hulp bij financiële administratie en wet & regelgeving:
Op maandagochtend op afspraak in het wijkcentrum. Op andere dagen online en telefonisch. U kunt een afspraak maken via 035-6231100.

Eetcafé, maaltijden koken & bezorgen:
Gaat door voor mensen in wijk noord-oost op maandag en donderdag. Opgeven & info via 035-6422470 (ma-vrij 09.30-13.00 uur). €4,50 per maaltijd.

Lunchcafé, buiten op het terras:
maandag t/m vrijdag van 12.00 – 13.00 uur. Vooraf telefonisch reserveren via 035-6422470 (ma-vrij 09.30-12.00 uur) of reserveren aan de deur. 10 zitplaatsen.

Kinderwerk:
Groepsactiviteiten is tijdelijk gestopt. Wat doorgaat is: Begrijpend lezen 1 op 1. Info bij Roxanne Callenbach: 06-13965667. Huiswerkbegeleiding grp 5/6 en 7/8 op maandag: gaat door.

Jongerenwerk:
Jongerencentrum heeft op dit moment geen groepsinloopmomenten. Individuele hulp gaat en de jongerenwerkers zijn ambulant op straat.

Taalgroep: Is tijdelijk gestopt, Wilt u online Taalles neem dan contact met ons op.

Bewegen voor ouderen met buurtsportcoach: Is tijdelijk gestopt.

Wij zien er naar uit u snel weer te ontmoeten!

Activiteiten

Kijk voor meer informatie over de activiteiten in Lopes Dias onder Cursussen en activiteiten.

Beheerder:

Trinette Boer, 06 13 42 63 96, tboer@versawelzijn.nl

Contactpersoon activiteiten Versa Welzijn: 

Sociaal werker/buurtwerk: Hans van Hinte, 06 82 65 17 24, hhinte@versawelzijn.nl
Sociaal verbinder: Cindy de vries, cvries@versawelzijn.nl, 06 30 17 76 52

Kinderwerk Noordoost en Oost:

Jet van der Wal, 035 642 24 70, jwal@versawelzijn.nl
Roxanne Callenbach, 06 13 96 56 67, rcallenbach@versawelzijn.nl 

Financiële ondersteuning:

Het werk van Versa Welzijn in Wijkcentrum Lopes Dias wordt ondersteund door een bijdrage van de volgende fondsen:

De Alliantie
Fonds Sluyterman van Loo
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Oranje Fonds
RCOAK
Specsavers
Stichting Het R.C. Maagdenhuis/St. Brentano
Stichting Het Vierkerkenhuis
VSBfonds