Wijkcentrum De Schakel

Kolonel Verveerstraat 74
1411 VE Naarden
(035) 694 47 42
info@wijkpostdeschakel.nl
www.wijkpostdeschakel.nl

Stichting Wijkpost de Schakel is al meer dan 25 jaar een ontmoetingsplek voor bewoners, vooral uit Vierhoven, De Keverdijk en het Jac. P. Thijssepark. De stichting is een vrijwilligersorganisatie die draait op een subsidie van de gemeente en op de inkomsten uit de activiteiten. De Schakel maakt geen winst. Ook het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers en krijgt zes uur per week ondersteuning van Versa Welzijn.

Stichting Wijkpost de Schakel biedt een breed scala aan activiteiten: zowel gewone koffie-ochtenden als naaicursussen, bingoavonden, diners, filmmiddagen, gymnastiek en dergelijke. Ook organiseert de Schakel maandelijks een bustocht. Sinds kort biedt de Wijkpost ook onderdak aan het Repaircafé Naarden. Voor de uitvoering van al die taken beschikken we over een dertigtal zeer betrokken en enthousiaste vrijwilligers. De Schakel is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

Openingstijden

Tijdens de activiteiten is de Schakel geopend.
Gewoon binnenlopen kunt u op dinsdag- en woensdagochtend tijdens de koffieochtenden.

Activiteiten

Op de website van wijkpost de Schakel vindt u een actueel overzicht van alle activiteiten.

Verhuurmogelijkheden

Het is niet mogelijk om een ruimte te huren in de Schakel.