Wijkcentrum De Kleine Lelie

De Kleine Lelie
Hilvertsweg 89-91
1214 JB Hilversum
035 750 41 23
delelie@versawelzijn.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 09.30 uur tot 16.00 uur.
Vrijdag 09.30 uur – 12.00 uur.

Activiteiten:

Kijk voor informatie over de activiteiten in De Lelie bij Cursussen en Activiteiten.

Medewerkers Versa Welzijn: 

Beheerder: Charly Filet, 06 11 07 91 13, cfilet@versawelzijn.nl
Sociaal werker/buurtwerk: Gert Bos, 035 750 41 72 / 06 19 22 70 82, gbos@versawelzijn.nl
Maatschappelijk werk: Aniel, 06 13 96 58 64, aniel.amwzuid@versawelzijn.nl
Wonen/welzijn/mantelzorgondersteuning: Fatiha Achrifi, 06 47 91 86 57, fachrifi@versawelzijn.nl
Sociaal juridische dienstverlening: 035 623 11 00
Jeugd/jongerenwerk: Hassan Oumhamed, 06 50 63 29 27, houmhamed@versawelzijn.nl