Wijkcentrum De Lelie

De (Kleine) Lelie
Hilvertsweg 89-91
1214 JB Hilversum
035 750 41 23
delelie@versawelzijn.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 09.30 uur tot 16.00 uur.
Vrijdag 09.30 uur – 12.00 uur.

Activiteiten:

Kijk voor informatie over de activiteiten in De Lelie bij Cursussen en Activiteiten.

Medewerkers Versa Welzijn: 

Sociaal werker/buurtwerk: Gert Bos, 035 750 41 72 / 06 19 22 70 82, gbos@versawelzijn.nl
Sociaal werker/opbouwwerk: Sandra Zamir, 06 30 20 24 81, szamir@versawelzijn.nl,
Kinderwerk Zuid: Kati Lipusz, 035 303 46 54, klipusz@versawelzijn.nl (het Kinderwerk in De Lelie is actief op Facebook en Twitter.)
Maatschappelijk werk: Aniel, 06 13 96 58 64, aniel.amwzuid@versawelzijn.nl
Wonen/welzijn/mantelzorgondersteuning: Fatiha Achrifi, 06 47 91 86 57, fachrifi@versawelzijn.nl