Peuterspeelzaal Pippeloentje

Peuterspeelzaal Pippeloentje is gevestigd aan de Badhuislaan in een mooi, ruim en karakteristiek voormalig schoolgebouw. De speelzaal is gehuisvest in de ruimte, die vroeger de gymzaal was. Daardoor heeft de speelzaal een grote groepsruimte. Verder is er een apart keukentje, een sanitaire ruimte met verschoontafel en toiletjes, kantoortje en berging. Via openslaande deuren kunnen de peuters vanuit de groepsruimte rechtstreeks de gezellige buitenspeelplaats op.

Peuterspeelzaal Pippeloentje heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4, met twee pedagogisch medewerkers en één vrijwilliger. Wij werken met de methode Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden Pippeloentje

Pippeloentje is geopend van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. Kinderen kunnen twee of vier dagdelen komen, op de volgende dagdelen: maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Over Pippeloentje

Op de groepen werken 2 pedagogisch medewerkers en 1 vrijwilligster, regelmatig werken er ook stagiaires mee op de speelzaal. Het lijkt veel, drie volwassen begeleiders op een groep van 16 peuters. Maar de kinderen hebben deze volwassenen vaak nog zo nodig. Dat beetje extra aandacht als je voor het eerst alleen gaat spelen op de peuterspeelzaal. Dan kunnen peuters vaak heel erg boos of verdrietig zijn. Of als je net een babybroertje of -zusje hebt gekregen en er thuis voor jou ineens veel minder aandacht is. Altijd een vaste groep met eigen juffies en eigen vriendjes en vriendinnetjes! Voor peuters is alles wat ‘anders’ is dan het gewone, al spannend genoeg. 

Thema’s en feesten

Met deze manier van werken hebben we ook de mogelijkheid om thema’s per groep goed uit te werken (bijvoorbeeld: Knuffels, Wat heb jij aan vandaag?, Hatsjoe). Ook is er tijd om alle feesten per groep te vieren (bijvoorbeeld: Sinterklaas, Paasontbijt, zomerfeest).

Naar de basisschool

Veel kinderen stromen op 4-jarige leeftijd door naar de Violenschool of de Bavinck-school. De pedagogisch medewerkers hebben contact met de leerkrachten van groep 1 van deze scholen.

Wil je bij ons de sfeer komen proeven? Kom gerust langs, samen met je kind aan de Badhuislaan 10 in Hilversum.

Inschrijven, kosten en meer informatie

Ga naar Peuterspeelzalen in Hilversum.

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pippeloentje

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. Bekijk de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Pippeloentje in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wij zijn geregistreerd onder LKR nummer: 221229243.

Adres en contact

Badhuislaan 10
1217 SK Hilversum
(035)  621 71 87
pippeloentje@versawelzijn.nl