Peuterspeelzaal Leeuwengrut

Je vindt peuterspeelzaal Leeuwengrut in een lokaal van basisschool de Sterrenschool. De peuterspeelzaal heeft een buitenspeelterrein voor de ingang. Leeuwengrut heeft één groep van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden Leeuwengrut

Leeuwengrut is iedere ochtend open van 08:30-12.00 uur. 

Over Leeuwengrut

De pedagogisch medewerkers doen met de groep peuters activiteiten die bij een thema horen en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling door middel van allerlei spelletjes. Soms individueel en soms in kleine groepjes. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers goed zien welk kind ondersteuning nodig heeft. De kinderen worden regelmatig geobserveerd. Aan de hand van de observatiegegevens kunnen de pedagogisch medewerkers zien, hoe ver het kind is in zijn ontwikkeling en of het kind extra begeleiding nodig heeft. De resultaten van de observaties worden met de ouders besproken.

Lekker spelen en leren

De pedagogisch medewerkers zorgen voor een fijne, rustige sfeer op de speelzaal. Het is belangrijk dat de peuters lekker kunnen spelen en leren om samen het speelgoed te delen. Door het werken met de dagritmekaarten en door liedjes is de structuur van de dag duidelijk. Zo kunnen ze zien en horen wanneer we in de kring gaan of het speelgoed moeten opruimen.

Samen op stap

Verder organiseren we elk jaar feestelijke evenementen. Dat zijn: het uitstapje naar de kinderboerderij, Suikerfeest, Sinterklaas, Kerstontbijt/lunch. De ouders worden hierbij altijd betrokken. Ook werken we met een meedraai-rooster. Zo is elke ouder 1x per 5 weken aan de beurt om de pedagogisch medewerkers te helpen. Hierdoor kunnen de ouders de ontwikkeling van hun kind op de peuterspeelzaal volgen.

Wil je bij ons even de sfeer komen proeven, bel dan vooraf gerust voor een afspraak: (035) 642 11 74  of leeuwengrut@versawelzijn.nl. Je bent met je kind van harte welkom!

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. Bekijk de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Leeuwengrut. Wij zijn geregistreerd onder LKR-nummer 313774729.

Inschrijven, kosten en meer informatie

Ga naar Peuterspeelzalen in Hilversum.

Adres en contact

Huygensstraat 35
Hilversum 
(035) 642 11 74
leeuwengrut@versawelzijn.nl