Peuterspeelzaal Leeuwengrut

Leeuwengrut peuterspeelzaal Hilversum

Jan Blankenlaan 8
1222SW, Hilversum 
(035) 642 11 74
leeuwengrut@versawelzijn.nl

Peuterspeelzaal Leeuwengrut is gehuisvest in een lokaal van basisschool de Sterrenschool. De peuterspeelzaal heeft een eigen buitenspeelterrein en een ingang aan de zijkant van de basisschool. Leeuwengrut heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methodes Piramide en Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden

Leeuwengrut is ’s ochtends geopend van 08:30-11:30 en in de middag van 12:45-15:45.
Leeuwengrut heeft twee groepen van vier dagdelen, namelijk:

Groep Gele Leeuwen op: maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend
Groep Rode Leeuwen op: maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagmiddag.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Hilversum.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Leeuwengrut lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Introductie

De peuterspeelzaalleidsters doen met de groep peuters activiteiten die bij een thema horen en begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling door middel van allerlei spelletjes. Soms individueel en soms in kleine groepjes. Zo kunnen de peuterspeelzaalleidsters goed zien welk kind ondersteuning nodig heeft. De kinderen worden regelmatig geobserveerd. Twee keer per jaar wordt er bij alle 3-jarigen een peutertoets afgenomen. Aan de hand van de observatie- en toetsgegevens kunnen de leidsters zien, hoe ver het kind is in zijn ontwikkeling en of het kind extra begeleiding nodig heeft. De resultaten van de peutertoets worden met de ouders besproken.

De peuterspeelzaalleidsters zorgen voor een fijne, rustige sfeer op de speelzaal. Het is belangrijk dat de peuters lekker kunnen spelen en leren om samen het speelgoed te delen. Door het werken met de dagritmekaarten en door liedjes is de structuur van de dag duidelijk. Zo kunnen ze zien en horen wanneer we in de kring gaan of het speelgoed moeten opruimen. Verder organiseren we elk jaar feestelijke evenementen. Dat zijn: het uitstapje naar de kinderboerderij, Suikerfeest, Sinterklaas, Kerstontbijt/lunch. De ouders worden hierbij altijd betrokken. Ook werken we met een meedraai-rooster. Zo is elke ouder 1x per 5 weken aan de beurt om de peuterspeelzaalleidsters te helpen. Hierdoor kunnen de ouders de ontwikkeling van hun kind op de peuterspeelzaal volgen.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.