Peuterspeelzaal Kleine IJsbeer

kleine ijsbeer 1 001

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
(035)  685 36 59
kleineijsbeer@versawelzijn.nl

Peuterspeelzaal Kleine IJsbeer is gehuisvest in een lokaal van basisschool De Dubbeldekker en heeft een eigen afgesloten buitenspeelterrein. De peuterspeelzaal heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden

Kleine IJsbeer is ’s ochtends geopend van 08:45-11:45 uur en in de middag van 12:45-15:45 uur.
De peuterspeelzaal heeft twee groepen van vier dagdelen, namelijk:

Groep 1 is op: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.
Groep 2 is op: maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Hilversum.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Kleine IJsbeer lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Introductie

Het hele jaar door worden er leerzame thema-activiteiten aangeboden aan de hele groep. De peuterspeelzaalleidsters passen de inrichting van de speelzaal aan met spelmateriaal dat hoort bij het thema. Alle activiteiten gaan dan over het thema. Zo leren de kinderen spelenderwijs wat het thema inhoudt en welke woorden er bij het thema gebruikt worden. Voor de ouders is er een thema-nieuwsbrief. Daarin staat wat er op de speelzaal wordt gedaan. Er staan ook leuke activiteiten bij, die de ouders zelf thuis met hun kind kunnen doen.

Er wordt ook regelmatig in kleine groepjes gewerkt. De kinderen krijgen hierdoor meer aandacht en hun ontwikkeling wordt extra gestimuleerd.

De peuterspeelzaalleidsters en de leerkrachten van groep 1 hebben een goede samenwerking opgebouwd. Er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Elke dag wordt er gestart met de spelinloop. De ouders brengen hun kind en blijven nog even op de speelzaal om een spelletje te doen met hun kind. De ene keer gaan ze samen een kopje thee drinken in de huishoek, de andere keer leggen ze samen een puzzeltje. Als de ouders weg zijn, begint het programma met de kinderen. Er is vrij spelen, de kring, de groepsactiviteit, eten en drinken, voorlezen, knutselen en buitenspelen.

De peuterspeelzaalleidsters stimuleren de kinderen om tijdens het vrij spelen en de gerichte activiteiten allerlei nieuwe dingen te leren. Intussen worden de kinderen goed geobserveerd. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden regelmatig individueel begeleid bij het spelen. 

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven? Belt u van tevoren om een tijd af te spreken? Dan heeft een van de peuterspeelzaalleidsters gegarandeerd tijd voor u om u even rond te leiden.


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.