Peuterspeelzaal Kleine IJsbeer

Peuterspeelzaal Kleine IJsbeer is te vinden in een lokaal van basisschool De Dubbeldekker en heeft een eigen afgesloten buitenspeelterrein. De peuterspeelzaal heeft twee groepen van maximaal 16 kinderen van 2 tot 4 jaar. Wij werken met de methode Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden Kleine IJsbeer

Kleine IJsbeer is ’s ochtends geopend van 08:30-12:00 uur en ’s middags van 12:30-16:00 uur.
De peuterspeelzaal heeft twee groepen:

Groep 1 op maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagochtend.
Groep 2 op maandagmiddag, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend.

Over Kleine IJsbeer

Het hele jaar door worden er leerzame thema-activiteiten aangeboden aan de hele groep. De pedagogisch medewerkers passen de inrichting van de speelzaal aan met spelmateriaal dat hoort bij het thema. Alle activiteiten gaan dan over het thema. Zo leren de kinderen spelenderwijs wat het thema inhoudt en welke woorden er bij het thema gebruikt worden. Voor de ouders is er een thema-nieuwsbrief. Daarin staat wat er op de speelzaal wordt gedaan. Er staan ook leuke activiteiten bij, die de ouders zelf thuis met hun kind kunnen doen.

Samen met de basisschool

Er wordt ook regelmatig in kleine groepjes gewerkt. De kinderen krijgen hierdoor meer aandacht en hun ontwikkeling wordt extra gestimuleerd. De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1 hebben een goede samenwerking opgebouwd. Er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Wat doen wij?

Elke dag wordt er gestart met de spelinloop. De ouders brengen hun kind en blijven nog even op de speelzaal om een spelletje te doen met hun kind. De ene keer gaan ze samen een kopje thee drinken in de huishoek, de andere keer leggen ze samen een puzzeltje. Als de ouders weg zijn, begint het programma met de kinderen. Er is vrij spelen, de kring, de groepsactiviteit, eten en drinken, voorlezen, knutselen en buitenspelen.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om tijdens het vrij spelen en de gerichte activiteiten allerlei nieuwe dingen te leren. Intussen worden de kinderen goed geobserveerd. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, worden regelmatig individueel begeleid bij het spelen. 

Ben je benieuwd of de peuterspeelzaal iets is voor je kind? Neem even contact op, je bent samen met je kind van harte welkom: (035)  685 36 59 of mail naar
kleineijsbeer@versawelzijn.nl

Inschrijven, kosten en verder informatie

Ga naar Peuterspeelzalen in Hilversum.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. Bekijk de inspectierapporten van de Kleine IJsbeer in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). We staan geregistreerd onder LRK nummer 692452783. 

Adres en contact

Oude Amersfoortseweg 196
1212 AL Hilversum
(035)  685 36 59
kleineijsbeer@versawelzijn.nl