Peuterspeelzaal Jacinta

Papelaan 99
1382 RK  Weesp
035 75 04 145
jacinta@versawelzijn.nl
LKR nummer: 182685883

Peuterspeelzaal Jacinta is een samenwerking tussen de Jozefschool en Versa Welzijn. Jacinta heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Elk dagdeel zijn twee gediplomeerde beroepskrachten aanwezig om de kinderen te begeleiden. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden

Peuterspeelzaal Jacinta is 4 ochtenden en 2 middagen geopend, namelijk:
Maandag- tot en met donderdagochtend van 08:30-12:00
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13:00-16:00

 Inschrijven Jacinta, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Weesp.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen.
U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Jacinta lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Introductie

Bij Jacinta ligt het accent op een vloeiende overgang naar de Jozefschool. Een peuterspeelzaalleidster van Versa Welzijn staat samen met een leerkracht van de school op de groep. Door een leerkracht op de peutergroep te zetten, denken wij een brug te slaan tussen peuterspeelzaal en basisschool. Ons streven is om een doorgaande lijn op het gebied van de thema’s en activiteiten, een doorgaande lijn in het uitbreiden van de woordenschat, een doorgaande lijn in de regels en routines en een doorgaande lijn op het gebied van ouderbetrokkenheid op te zetten en natuurlijk een goede en warme overdracht van de peuters naar de basisschool te realiseren.

De kinderen worden geobserveerd en de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning. Als de kinderen naar de basisschool gaan, wordt informatie over de ontwikkeling overgedragen aan de leerkracht van groep 1.

Om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun belangrijke taak als opvoeder biedt de Jozefschool aan de ouders van 3 tot 5 jarigen een ouderparticipatietraject aan. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen en tips en adviezen hoe ze hun kind thuis kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Peuterspeelzaal Jacinta is gevestigd in gebouw Papelaan 99, omdat de Jozefschool in het gebouw aan de Blomstraat geen ruimte heeft. De naam verwijst naar de kleuterschool die vroeger bij de Jozefschool hoorde.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!