Peuterspeelzaal Hummelhonk

Contact Hummelhonk

(In Noorderbreedte)
De Oude Werf 7b
3741 CS Baarn
(035) 542 62 00
hummelhonk@versawelzijn.nl
LKR nummer: 982885398

Peuterspeelzaal Hummelhonk heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Startblokken voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

 

Openingstijden Hummelhonk

Alle ochtenden van 08:30-12:00
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45-16:15

 

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Baarn.

 

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Hummelhonk lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Brief GGD betreffende NIET handhaving oudercommissie.

 

Introductie

De peuterzaal is bij ons zoveel mogelijk een verlengde van thuis en nog niet echt een school. Het vrij spelen staat voorop, al zijn er natuurlijk net als thuis wel regels waar we de kinderen aan houden. Uw peuter mag zelf op ‘ontdekkingsreis’ gaan. Zo zal hij/zij kennismaken met allerlei speelgoed en materialen, waarmee hij/zij naar hartenlust kan experimenteren. Ook het samen spelen met leeftijdsgenootjes heeft een goede invloed op uw kind. Hij/zij leert delen, rekening houden met een ander, maar ook opkomen voor zichzelf.
Zo kunnen peuters alvast wennen aan de voor- en nadelen van een groter gezelschap, zoals hen dat op de basisschool ook te wachten staat.

Hummelhonk werkt met de landelijk erkende ontwikkelingsmethode Startblokken. Doel van dit programma is het vergroten van een optimale ontwikkeling. Onder deskundige leiding wordt gewerkt aan het bevorderen van sociaal gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van, voor de peuters, betekenisvolle thema’s. De leidsters stimuleren het kind door middel van spel. Door observaties signaleert men vroegtijdig een ontwikkelings- en/of taalachterstand. Zo krijgt men zicht op de algehele ontwikkeling van het kind en draagt men mede zorg voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!

hummelhonk-baarn hummelhonk-baarn hummelhonk-baarn