Peuterspeelzaal Hummelhonk

Vanaf de leeftijd van 2 jaar is uw kind van harte welkom bij peuterspeelzaal Hummelhonk in Baarn.

Uw peuter op ontdekkingsreis

Bij Hummelhonk proberen we zo veel mogelijk een verlengde van thuis te zijn. Uw peuter mag zelf op ‘ontdekkingsreis’ gaan. Vrij spelen staat voorop, al zijn er natuurlijk net als thuis wel regels waar we de kinderen aan houden. Zo zal uw kind kennismaken met allerlei speelgoed en materialen, waarmee het naar hartenlust kan experimenteren. Ook het samen spelen met leeftijdsgenootjes is leerzaam voor uw kind. Uw zoon of dochter leert delen, rekening houden met een ander, maar ook opkomen voor zichzelf. Zo kunnen peuters alvast wennen aan hoe het is om een plekje te vinden in een grotere groep, zoals het  ook straks op de basisschool zal gaan.

Stimuleren en signaleren

We werken met de landelijk erkende ontwikkelingsmethode Startblokken. Met dit programma willen we een optimale ontwikkeling bereiken. Onder deskundige leiding werken we aan het bevorderen van sociaal gedrag en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van uw kind. Dit doen we aan de hand van thema’s die dicht bij de beleving van uw peuter staan. Onze pedagogisch medewerkers (PM’ers) stimuleren uw kind door middel van spel. Blijft een kind net iets achter in taal of ontwikkeling? Dan signaleren we dit al heel vroeg. Dat betekent dat we al snel een beeld hebben van de algehele ontwikkeling van de kinderen. Zo leveren we een bijdrage aan een doorgaande ontwikkelingslijn.

Wilt u bij ons de sfeer komen proeven? Bel dan gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!

Contact Hummelhonk

(In Noorderbreedte)
De Oude Werf 7b
3741 CS Baarn
(035) 542 62 00
hummelhonk@versawelzijn.nl
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK-nummer): 982885398

Peuterspeelzaal Hummelhonk heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Startblokken voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden Hummelhonk

Alle ochtenden van 08:30-12:00
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45-16:15

Inschrijven, kosten en verdere informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Baarn.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Hummelhonk lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Brief GGD betreffende NIET handhaving oudercommissie.