Peuterspeelzaal Dribbel

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Dan is Dribbel in Baarn een peuterspeelzaal waar het onder begeleiding van twee pedagogisch medewerkers (PM’ers) in een vertrouwde omgeving kan komen spelen en leren.

Nieuwe dingen leren

Binnen peuterspeelzaal Dribbel werken we met de methode ‘Puk en Ko’. Deze methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is erop gericht om uw peuter spelenderwijs allerlei nieuwe dingen te leren die zijn of haar ontwikkeling positief kunnen stimuleren. De methode en hoe wij daarmee omgaan is een mooie voorbereiding op de basisschool, zodat kinderen daar straks gemakkelijker hun weg kunnen vinden.

Je eigen plekje

Onze PM’ers helpen uw peuter om snel aan een nieuwe omgeving te laten wennen. Uw zoon of dochter leert ook hoe het is om deel uit te maken van een groep. Hij of zij leert rekening te houden met andere kinderen, naar elkaar te luisteren, voor zichzelf op te komen en speelgoed te delen. Zo leren peuters op een natuurlijke manier dat ze een eigen plekje mogen hebben, terwijl ze ook ruimte geven aan anderen.

Plezier, net als thuis

We besteden veel aandacht aan creativiteit, zelfstandigheid, motorische vaardigheden en taalontwikkeling. We begeleiden uw peuter bij alle activiteiten op een speelse, uitdagende en verantwoorde manier. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw kind zich thuis voelt en plezier heeft bij Dribbel.

Wilt u bij ons de sfeer komen proeven? Bel dan gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!

Contact Dribbel

(In basisschool de NBS)
Vondellaan 2
3743 HZ Baarn
035 750 41 50
dribbel@versawelzijn.nl
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK-nummer): 307648801

Peuterspeelzaal Dribbel heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden Dribbel

Alle ochtenden van 08:30-12:00 uur
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45-16:15 uur

Inschrijven Dribbel, kosten en verdere informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Baarn.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal Dribbel lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Brief GGD betreffende NIET handhaving oudercommissie.