Peuterspeelzaal De Uitkijck

Is uw kind 2 jaar geworden? Dan is het leuk en leerzaam om een paar dagdelen naar peuterspeelzaal De Uitkijck in Baarn te komen. De speelzaal biedt uw kind andere materialen dan thuis. Ook leert uw zoon of dochter omgaan met andere kinderen en andere volwassenen. Zo levert De Uitkijck een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Bij alle activiteiten worden de kinderen op een speelse, uitdagende en verantwoorde manier begeleid door onze pedagogisch medewerkers (PM’ers). Wij streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt en plezier heeft.

Delen, kiezen en zelf bedenken

We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid: we leren ze dat je speelgoed kunt delen en dat ze soms op hun beurt moeten wachten. We leren uw peuter  hoe hij of zij zelf de jas aan kan trekken. We leren de kinderen om keuzes te maken, bijvoorbeeld bij het speelmateriaal. Dat staat zo opgesteld dat de kinderen bijna alles zelf kunnen pakken. De eigen creatieve inbreng van peuters bij de knutselwerkjes is groot.

Leren en spelen met thema’s

Op De Uitkijck stimuleren we de leervaardigheden en de de taalontwikkeling van de peuters door verschillende activiteiten. Dat doen we door de dagelijkse handelingen en activiteiten te benoemen en  te werken binnen thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Binnen het thema is dan extra aandacht voor bepaalde groepen woordjes. We stimuleren ook door gesprekjes tijdens het spelen en in de kring, het vertellen van verhaaltjes, voorlezen en liedjes zingen. Bij elk nieuw thema krijgt u een themaboekje.

Herkenbaar dagritme

Kinderen leren snel en veel van en met elkaar. Het terugkerende dagritme met de bekende rituelen is daarbij belangrijk. Voor de peuters is het ritme zichtbaar en herkenbaar gemaakt door de dagritmekaarten. De Uitkijck stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten gericht op zowel de grove als de fijne motoriek. Bij de grove motoriek kunt u denken aan klimmen en klauteren, een gymcircuit, spelletjes in de kring, buitenspelen en fietsen. De fijne motoriek komt aan de orde bij plakken, knippen, prikken, tekenen en kleuren en bouwen met klein bouwmateriaal.

Wilt u bij ons de sfeer komen proeven? Bel dan gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!

Contact De Uitkijck

(In Bredeschool de Uitkijck)
Margrietstraat 2
3742 RC, Baarn
(035) 750 41 13
deuitkijck@versawelzijn.nl
Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK-nummer): 141184473

Peuterspeelzaal De Uitkijck heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Uk & Puk voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden De Uitkijck

Alle ochtenden van 08:30-12:00 uur
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45-16:15 uur

Inschrijven De Uitkijck, kosten en verdere informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Baarn.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal De Uitkijck lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).