Peuterspeelzaal De Uitkijck

uitkijck 2

Contact De Uitkijck

(In Bredeschool de Uitkijck)
Margrietstraat 2
3742 RC, Baarn
(035) 750 41 13
deuitkijck@versawelzijn.nl
LKR nummer: 141184473

Peuterspeelzaal De Uitkijck heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Uk & Puk voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

 

Openingstijden De Uitkijck

Alle ochtenden van 08:30-12:00 uur
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 12:45-16:15 uur

 

Inschrijven De Uitkijck, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Baarn.

 

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peuterspeelzaal De Uitkijck lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

 

Introductie

Voor kinderen vanaf 2 jaar is het leuk en leerzaam om een paar dagdelen naar peuterspeelzaal De Uitkijck te komen. De speelzaal biedt uw kind andere materialen dan thuis; ook leren ze omgaan met andere kinderen en andere volwassenen. Aan de ontwikkeling van een kind kan De Uitkijck een positieve bijdrage leveren. Bij alle activiteiten worden de kinderen op een gezellige, speelse en verantwoorde manier begeleid door de peuterspeelzaalleidsters. Zij streven ernaar dat elk kind zich thuis voelt en plezier heeft.

We stimuleren de kinderen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid: we leren ze dat speelgoed gedeeld moet worden en dat ze soms op hun beurt moeten wachten. We leren de peuter zo snel mogelijk hoe ze zelf hun jas kunnen aantrekken en het speelmateriaal staat ook zo opgesteld dat de kinderen bijna alles zelf kunnen pakken. De eigen creatieve inbreng van peuters bij de knutselwerkjes is groot. De cognitieve ontwikkeling en de taalontwikkeling worden op De Uitkijck gestimuleerd door verschillende activiteiten, zoals: het benoemen van de dagelijkse handelingen en activiteiten; het werken binnen thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en waarbij aan een bepaalde groep woorden extra aandacht besteed wordt; het voeren van gesprekjes tijdens het spelen en in de kring; het vertellen van verhaaltjes; het voorlezen van boekjes; het zingen van liedjes. Bij elk nieuw thema krijgt u een themaboekje.

Kinderen leren snel en veel van en met elkaar. Het terugkerende dagritme (voor de peuters zichtbaar gemaakt door de dagritmekaarten) met de bekende rituelen is hierbij van belang. De Uitkijck stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten gericht op zowel de grove als de fijne motoriek. Bij de grove motoriek kunt u denken aan klimmen en klauteren, een gymcircuit, spelletjes in de kring, buitenspelen en fietsen. De fijne motoriek komt aan de orde bij plakken, knippen, prikken, tekenen en kleuren en bouwen met klein bouwmateriaal.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!