Peutergroep Schatjesrijk

In Brede School Kors Breijer
Papelaan 122c
1382 RP  Weesp
0294 41 31 15
schatjesrijk@versawelzijn.nl

Peutergroep Schatjesrijk maakt onderdeel uit van de Brede School Kors Breijer en is een samenwerking tussen Versa Welzijn en KMN Kind & Co. Deze peutergroep staat open voor alle peuters, ook voor kinderen die vervolgens niet naar de Kors Breijer gaan.

Peutergroep Schatjesrijk heeft plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Elk dagdeel zijn twee gediplomeerde beroepskrachten aanwezig om de kinderen te begeleiden. Wij werken met de methode Puk &Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Openingstijden

Iedere ochtend van 08:30 -12:00 (kinderopvangplaatsen van 08:00-13:00)
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13:00-16:00

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Weesp.

Arrangementen

Peutergroep Schatjesrijk is een samenwerking tussen Versa Welzijn en KMN Kind en Co. Hierbij zijn drie arrangementen mogelijk. Voor welk arrangement (1,2 of 3) u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw gezinssituatie:

Peuterarrangement 1 is voor kinderen van wie beide ouders werken of studeren.
De kinderen kunnen 2 tot 5 ochtenden per week komen. De ochtenden duren van 8-13 uur (inclusief lunch). De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geregeld via de Wet kinderopvang. Hierbij kunt u gebruik maken van de Kinderopvangtoeslag.

Peuterarrangement 2 is een reguliere peuterplaats van 2 dagdelen per week.
Bij inschrijving kunt u uw voorkeur voor dagdelen aangeven. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Weesp.

Peuterarrangement 3 is voor kinderen bij wie sprake is van een VVE-indicatie.
Voor deze kinderen is er een VVE-plaats van 3 dagdelen per week. De dagdelen zijn verspreid over vaste combinaties van ochtenden van half 9 tot 12 uur en middagen van 13 tot 16 uur. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur voor een groep aangeven. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de criteria uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Deze vindt u op de pagina over Peuterspeelzalen in Weesp.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van Peutersgroep Schatjesrijk lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Introductie

Er is een nauwe samenwerking met Brede School Kors Breijer en met het kinderdagverblijf. De methodes zijn op elkaar afgestemd en er wordt gespeeld en gewerkt rond dezelfde thema’s. De kinderen worden geobserveerd en de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning. Als de kinderen naar de basisschool gaan, wordt informatie over de ontwikkeling overgedragen aan de leerkracht van groep 1. Hierdoor is er sprake van een doorgaande lijn naar de basisschool.

Om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun belangrijke taak als opvoeder biedt de school aan de ouders van 3 tot 5 jarigen een ouderparticipatietraject aan. Ouders krijgen informatie over de ontwikkeling van jonge kinderen en tips en adviezen hoe ze hun kind thuis kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.