Peuterarrangement ’t Krekeltje

Rousseaulaan 24
1277 CH Huizen
tel. 035 750 41 71
krekeltje@versawelzijn.nl

De ingang is via de schoolwoningen van RKBS de Springplank op nummer 24, het postadres is Rousseaulaan 10, 1277 CH.

’t Krekeltje is gevestigd in de schoolwoningen van basisschool de Springplank. Er is per groep plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De ruimte van peuterarrangement ’t Krekeltje is gezellig ingericht en afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De sfeer is er huiselijk. Zo zijn er verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en een bouwhoek. Er is veel spelmateriaal dat op vaste plekken terug te vinden is. De kinderen vinden in de groep dingen van zichzelf terug zoals knutselwerkjes en foto’s. We hebben ook een afgeschermde buitenruimte tot onze beschikking, waar kinderen heerlijk de ruimte hebben om te fietsen, te rennen en in het zand te spelen.

Openingstijden ’t Krekeltje

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterarrangementen in Huizen.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van ’t Krekeltje lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Lees hier onze toelichting Zienswijze Inspectierapport ’t Krekeltje maart 2016.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!