Peuterarrangement ’t Boketorretje

Schoolstraat 6
1271 SC Huizen
tel. 035 750 41 48
boketorretje@versawelzijn.nl

‘t Boketorretje is gevestigd in wijkcentrum ’t Vuronger in het Oude dorp. Er is per groep plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De aanpak binnen de peutergroep is gebaseerd op de Montessori-uitgangspunten zoals die ook op een Montessori-basisschool gehanteerd worden. ’t Boketorretje werkt nauw samen met de Beatrixschool en de Willem Alexanderschool.

Peuterarrangement ’t Boketorretje beschikt over een gezellig ingerichte ruimte die afgestemd is op de leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en een bouwhoek. Er is veel spelmateriaal dat op vaste plekken terug te vinden is. De kinderen vinden er ook dingen van zichzelf terug, zoals knutselwerkjes en foto’s.

Openingstijden ’t Boketorrentje

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterarrangementen in Huizen.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van ‘t Boketorretje lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Lees hier onze toelichting Zienswijze en Inspectierapport Boketorretje april 2015.

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!