Peuterarrangement De Sprinkhaan

Koers 39
1276 GP Huizen
tel. 035 750 41 09
sprinkhaan@versawelzijn.nl

Peuterarrangement De Sprinkhaan is gevestigd in de basisschool de Tweemaster aan de Koers. We delen de ruimte met de jongste groep van buitenschoolse opvang de Trikkert: in de ochtend zijn er peuters, ‘s middags kinderen. Er is per peutergroep plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

De ruimte is afgestemd  op jonge kinderen en is gezellig ingericht. De sfeer is er huiselijk. Zo zijn er verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en een bouwhoek. Er is veel spelmateriaal dat op vaste plekken terug te vinden is. De kinderen vinden in de groep dingen van zichzelf terug zoals knutselwerkjes en foto’s. Er zijn ruime buitenspeelmogelijkheden.

Openingstijden De Sprinkhaan

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterarrangementen in Huizen.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van De Sprinkhaan lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!