Peuterarrangement De Libelle

Holleblok 2
1273 EG Huizen
tel. 035 750 41 66

Peuterspeelzaal De Libelle (voorheen ’t Houtwurmpje) is gehuisvest in wijkcentrum Holleblok in de wijk Huizermaat-West. Er is per groep plaats voor maximaal 16 kinderen van 2 tot 4. Wij werken met de methode Puk & Ko voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Peuterarrangement De Libelle beschikt over een grote ruimte die  gezellig ingericht is en afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken, zoals een poppenhoek en een bouwhoek. Er is veel spelmateriaal dat op vaste plekken terug te vinden is. De kinderen vinden er ook dingen van zichzelf terug, zoals knutselwerkjes en foto’s.

Openingstijden De Libelle

Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 13.00 uur.

Inschrijven, kosten en verder informatie

Meer informatie over onder andere kosten en een inschrijfformulier vindt u op de pagina over Peuterarrangementen in Huizen.

Inspectierapporten

De GGD inspecteert jaarlijkse alle peuterspeelzalen. U kunt de inspectierapporten van ‘t Houtwurmpje lezen via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Wilt u bij ons even de sfeer komen proeven, belt u ons dan vooraf gerust voor een afspraak. U bent met uw kind van harte welkom!