Ontmoeting met Cormac Russell, de ABCD-methode

Laat het potentieel van mensen vrij! Dat was, vrij vertaald, de boodschap die onze buurtwerkers onlangs hoorden op Krachtproef, landelijk festival voor en door sociaal werkers. Een van de inspirerende sprekers was Cormac Russell, een absolute expert op het gebied van gemeenschap gedreven verandering en burgergerichte democratie. In de afgelopen 20 jaar heeft Cormac in meer dan 30 landen lokale gemeenschappen geholpen met zijn Asset-Based Community Development (ABCD) aanpak. Afgelopen oktober verzorgde Russell een workshop over deze aanpak, waaraan ook een aantal buurtwerkers deelnamen, waaronder Cis van Deurzen en Houriya Harrane. 

Cis: ‘De ABCD-methode gaat uit van gelijkwaardigheid en respect voor de kracht die mensen hebben. Zo simpel en toch zo mooi. En: werkbaar.’ Houriya vult aan: ‘Teveel professionals denken dat mensen geholpen moeten worden bij het oplossen van hun problemen. Maar het gaat niet om te zien ‘what’s wrong’,  maar om ‘what’s strong’. Het gaat erom die krachten te verbinden. Mensen willen gehoord worden, willen verbonden zijn en iets betekenen voor anderen. Bijzonder inspirerend, en al helemaal als het komt van de grondlegger zelf.’

Ieder mens heeft een talent

Russell reist de hele wereld af omdat hij gelooft in de kracht en de noodzaak van samenleven. De gemeenschap zegt hij, lijkt op het moment wel op een werkpaard, iedereen doet er een beroep op maar niemand geeft het te eten. We leven in een individualistische wereld. Mensen worden gezien om wat ze consumeren, niet om wat ze kunnen produceren. Volgens Russell maar heeft ieder mens talenten (assets) en het is de kunst deze gaven te ontsluiten ten behoeve van de gemeenschap. Sociaal werkers zijn bij uitstek in staat om die individuele kracht te verbinden met wat gemeenschappen nodig hebben.”

Oprechte interesse

Zijn conclusie: mensen zijn wel actief en initiatiefrijk, maar ze zijn niet verbonden. Die verbinding start met oprechte interesse in de ander. Russell roept op te stoppen met het aanbieden van activiteiten, die draaien teveel om wat de aanbieder belangrijk vindt. 

Echte verbinding

Houriya: ‘De ABCD-aanpak start met de vragen: wat kan de gemeenschap zelf goed? En waar vraagt men hulp bij? Vaak slaan instellingen en overheden dat over en beginnen met: wat kunnen instellingen voor de bewoners doen? Door daarmee te beginnen slipt het geld van dit soort top-down projecten weg als water door zand. Juist sociaal werk kan, door de 1e twee vragen met bewoners te beantwoorden, het zand omzetten in een goede voedingsbodem.’ Om dat goed te kunnen doen is Versa Welzijn present in wijken, buurten en dorpen. Daarom zetten we de komende jaren, in nauw overleg met de gemeenten en partners, in op voldoende buurtwerk en wijkgericht maatschappelijk werk. We vertrouwen erop dat we hiermee bijdragen aan sterke mensen en buurten. 

Uiteraard was er na afloop van de workshop tijd voor een foto, mét Cormac Russell.

Van links naar rechts op de foto: Cis van Deurzen, Ellen Pals, Anneke Bijleveld, Jaco van de Velde, Houriya Hurrane, Cormac Russell, Tukkie Tuk en Joop Hofman.

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200