De ABCD-werkwijze

Laat het potentieel van mensen vrij! Dat was, vrij vertaald, de boodschap die onze buurtwerkers eind 2017 hoorden op Krachtproef, een landelijk festival voor en door opbouwwerkers. Een van de inspirerende sprekers was Cormac Russell, een absolute expert op het gebied van gemeenschap gedreven verandering en burgergerichte democratie. In de afgelopen 20 jaar heeft Cormac in meer dan 30 landen lokale gemeenschappen geholpen met zijn Asset-Based Community Development (ABCD) aanpak. Russell gaf een workshop over deze aanpak, waaraan ook een aantal opbouwwerkers deelnamen, waaronder Cis van Deurzen en Houriya Harrane.

Dat was het moment dat Versa Welzijn besloot deze werkwijze te omarmen. Een start werd gemaakt in Hilversum, waar in 2018 het opbouwwerk weer teruggebracht werd op straat en in de buurten van iedere Hilversumse wijk. Duo’s werden gevormd van opbouwwerkers (altijd gericht op het collectief) en maatschappelijk werkers (startend bij een individu) om samen op te trekken. Werkers vormden leergemeenschapjes met inwoners onder begeleiding van een externe gids ABCD: Birgit Oelkers. Houriya werd interne gids. Andere gemeenten volgen nu dit voorbeeld: daar zijn we blij mee!

Cis: ‘De ABCD-methode gaat uit van gelijkwaardigheid en respect voor de kracht die mensen hebben. Zo simpel en toch zo mooi. En: werkbaar.’ Houriya vult aan: ‘Teveel professionals denken dat mensen geholpen moeten worden bij het oplossen van hun problemen. Maar het gaat niet om te zien ‘what’s wrong’,  maar om ‘what’s strong’. Het gaat erom die krachten te verbinden. Mensen willen gehoord worden, willen verbonden zijn en iets betekenen voor anderen.’

Ieder mens heeft een talent

Russell reist de hele wereld af omdat hij gelooft in de kracht en de noodzaak van samenleven. De gemeenschap zegt hij, lijkt op het moment wel op een werkpaard, iedereen doet er een beroep op maar niemand geeft het te eten. We leven in een individualistische wereld. Mensen worden gezien om wat ze consumeren, niet om wat ze kunnen produceren. Volgens Russell heeft ieder mens talenten (assets) en het is de kunst deze gaven te ontsluiten ten behoeve van de gemeenschap. Sociaal werkers zijn bij uitstek in staat om die individuele kracht te verbinden met wat gemeenschappen nodig hebben.

Oprechte interesse

Zijn conclusie: mensen zijn wel actief en initiatiefrijk, maar ze zijn niet verbonden. Die verbinding start met oprechte interesse in de ander. Russell roept op te stoppen met het aanbieden van activiteiten, programma’s en hulp, die draaien teveel om wat de aanbieder belangrijk vindt.

Echte verbinding

Houriya: ‘De ABCD-werkwijze start met de vragen: wat kan de gemeenschap zelf goed? En waar vraagt men hulp bij? Vaak slaan instellingen en overheden dat over en beginnen met: wat kunnen instellingen voor de bewoners doen? Of: wat hebben jullie nodig?. Door daarmee te beginnen slipt het geld van dit soort top-down projecten weg als water door zand. Juist sociaal werk kan, door de 1e twee vragen met bewoners te beantwoorden, het zand omzetten in een goede voedingsbodem.’ Om dat goed te kunnen doen is Versa Welzijn present in wijken, buurten en dorpen. Daarom zetten we de komende jaren, in nauw overleg met de gemeenten en partners, in op voldoende buurtwerk en wijkgericht maatschappelijk werk. We vertrouwen erop dat we hiermee bijdragen aan sterke mensen en buurten.

Broodje ABCD: lezing Russell

Versa organiseert in Hilversum sinds 2018 de zogenaamde Broodje ABCD lunchbijeenkomsten. Geïnteresseerde en betrokken inwoners, professionals en sociaal werkers zijn welkom voor een broodje, een inspirerend verhaal van iemand met ervaring met de werkwijze en uitwisseling. Eind december was er een bijzonder Broodje ABCD: in Eemnes gaf Cormac Russell een lezing voor een uitverkochte zaal van 100 aanwezigen.

Heb je zijn lezing gemist? Hier kun je hem integraal terug luisteren en zien!

De Broodjes ABCD worden ook in 2019 georganiseerd, niet alleen in Hilversum maar in de hele regio. Het volgende Broodje ABCD is op 27 juni van 12.00 – 14.00 uur in Hilversum (locatie nog niet bekend) met Thijs van Mierlo van LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Meer informatie: Houriya Harrane, Opbouwwerker Hilversum, hharrane@versawelzijn.nl

Buurtmakerscafé

In 2019 start Versa in Hilversum met Buurtmakers café: hier komen zogenaamde buurtmakers bij elkaar: dat start met bewoners die wij kennen en die een verbindende rol in de buurt hebben. Zij gaan elkaar leren kennen en worden gevraagd andere actieve bewoners die zij kennen een volgende keer mee te brengen. Meedoen? Mail naar:  Houriya Harrane, Opbouwwerker Hilversum, hharrane@versawelzijn.nl

 

 

.