Week van de Palliatieve Zorg

Op 13 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Dan is er wereldwijd aandacht voor palliatieve zorg, zorg die je krijgt als je ongeneeslijk ziek bent. Bij palliatieve zorg ligt de focus op verlichten van de klachten en een zo goed mogelijk kwaliteit van leven, in plaats van op genezing. Palliatieve zorg kent veel dimensies, van medische zorg tot aandacht voor zingeving, omgaan met gevoelens van rouw en het zo goed mogelijk afronden van het leven.De week start op 9 oktober met de opening van het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek. Dit centrum biedt ondersteuning op het gebied van zingeving, levensvragen, geloof en spiritualiteit. Consulenten bezoeken op aanvraag mensen thuis. Hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

Van 13 t/m 18 oktober zijn er verschillende activiteiten en informatiebijeenkomsten. Een greep:
-open dagen bij alle hospices in de regio
-een vertelvoorstelling over een familie aan het sterfbed, deze wordt 3x gespeeld en is vrij toegankelijk
-een filmavond in Filmtheater Hilversum
-een documentaire met nagesprek voor bezoekers die zich willen verdiepen in vragen als ‘wat is waardig sterven’ en ‘hoe kun je het lijden verlichten’
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk, met uitzondering van het Filmtheater.  
 
 
Het volledige programma is te vinden op www.palliatievezorggooi.nl

Flyer: Een bed in de kamer

Flyer: Week vd Pall Zorg