Vredespaal 2017 naar de Gooise Daltonschool.

De Vredespaal 2017 is toegekend aan de Gooise Daltonschool in de Meent. Directeur Maurice van Kouwen neemt deze jaarlijkse prijs samen met de kinderburgermeester Willemijn de Groot in ontvangst. Het monument wordt in de Vredesweek op 21 september om 11.30 uur onthuld.

De Daltonschool is voorgedragen door Tukkie Tuk, welzijnswerker in Hilversum Oost.
Zij was de ontvanger van de Vredespaal 2016. Zij koos voor deze school omdat er in alle groepen bewust wordt gewerkt om een ‘vreedzame school’ te zijn. Om met elkaar op te trekken, zonder te pesten. Zonder elkaar te negeren, zonder het conflict te zoeken. En daar waar problemen ontstaan worden deze met elkaar in onderling overleg opgelost. De school vervult hiermee ook een verbindende functie in de buurt.

“Op een vreedzame school worden de basiswaarden van vrede jong geleerd en eigen gemaakt. Het is dan ook heel mooi dat de vierde vredespaal voor de Daltonschool in de Hilversumse Meent komt te staan” aldus Maurice van Kouwen.

De Vredespaal wordt jaarlijks aangeboden door de vrijzinnige geloofsgemeenschap
‘De Kapel’ . Eerder ontvingen naast Tukkie Tuk ( 2016 ), pastoor Jules Dresmé ( 2015 ) en burgermeester Broertjes ( 2014 ) de Vredespaal. Allen zijn bij de onthulling in september aanwezig.

De Vredespaal is een internationaal symbool en monument voor vrede. De woorden “ Moge vrede heersen op aarde “ bevinden zich in vier verschillende talen op de zijden. In Hilversum is gekozen voor de Nederlands, Engels, Hebreeuws en Arabisch. Er staan meer dan 200.000 Vredespalen ( Peace Poles ) verspreid over de wereld. De eerste vredespaal werd in Japan geplaatst door Masahisa Goi in 1955.