Vervoer naar vaccinatielocatie GGD voor corona boosterprik

Heeft u een uitnodiging voor een boosterprik tegen Corona maar weet u niet hoe u bij de priklocatie moet komen? Versa Welzijn kan voor minder mobiele inwoners uit de Gooi & Vechtstreek vervoer regelen naar de priklocatie van de GGD Gooi & Vechtstreek.

Dit kan via ANWB AutoMaatje en/of de Vrijwillige Thuishulp, afhankelijk van de gemeente waarin u woont, zie informatie versa welzijn vervoer naar vaccinatielocaties GGD – versie 1b feb 2021

Kunnen wij je helpen?