Versa Welzijn werkt samen met VU en i-psy om Syrische statushouders met stress te helpen

In Nederland zijn er sinds de uitbraak van het conflict in Syrië in 2011 bijna 49.000 asielaanvragen van personen uit Syrië geweest. Veel Syrische statushouders in Nederland hebben schokkende ervaringen meegemaakt, zoals de dood van familieleden, verwoesting van eigen huis of de riskante vlucht via de Middellandse Zee. Daarom is de Vrije Universiteit Amsterdam het project STRENGTHS gestart. Syrische sleutelfiguren van Versa Welzijn zijn door GGZ-instelling i-psy getraind om deze Syrische statushouders met stress-, somberheids- en angstklachten te helpen.

In een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Syriërs in Nederland’ staat dat een groot deel van de Syrische vluchtelingen psychische problemen heeft. De eerder opgedane ervaringen maar ook de werkloosheid hier of het niet machtig zijn van de Nederlandse taal, kunnen leiden tot somberheid, angst en stressklachten. Dit belemmert hen om hun kwaliteiten in te zetten in hun nieuwe woonomgeving.  Weinig vluchtelingen maken gebruik van professionele hulp. Daarnaast is er een gebrek aan Arabischsprekende hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en ligt er een taboe op het vragen om psychologische hulpverlening.

Project STRENGHTS

Daarom is de Vrije Universiteit Amsterdam het project STRENGTHS gestart. Dit project in Nederland is onderdeel van een groot Europees project, waarin in acht landen in Europa en het Midden-Oosten korte psychologische programma’s worden onderzocht. In het STRENGTHS-project zijn Syrische hoogopgeleide vrijwilligers van Versa Welzijn door GGZ-instelling i-psy getraind om Syrische statushouders met stress-, somberheids- en angstklachten te helpen. Dit hulpprogramma heet Probleem Management Plus (PM+) en is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Succesvolle pilot

Het is een kort programma, bestaande uit vijf één-op-één gesprekken met een Arabischsprekende (Syrische) hulpverlener. De hulpverleners zijn zelf statushouder en hebben een sociaal-maatschappelijke of medische achtergrond. De gesprekken vinden plaats in één van de Versa Welzijn-locaties in Gooise Meren. PM+ richt zich op het verminderen van klachten zoals stress, somberheid en angst. In Rotterdam is er inmiddels succesvol een pilot uitgevoerd met PM+ bij 60 Syrische statushouders. De resultaten worden in het najaar 2019 bekendgemaakt.

Het onderzoek in de omgeving van Gooise Meren is momenteel volop bezig en Syrische statushouders (18+) uit Gooise Meren, Hilversum, Huizen en andere omliggende gemeenten kunnen zich hier voor aanmelden.

Aanmelden kan via de digitale what’s app link: https://wa.me/0031646711939

Meer informatie is te verkrijgen bij Zaineb Toama, Sociaal Werker – Maatschappelijk werk, Versa Welzijn, 06 31995655