Versa Welzijn voert het Corona overheidsbeleid uit en blijft dat doen

De afgelopen dagen is er onrust en ongerustheid ontstaan door privé uitspraken in de Hilversumse media van onze collega Tukkie Tuk, sociaal werker in Hilversum Oost, over het coronabeleid van onze overheid. Versa Welzijn heeft van diverse kanten reacties ontvangen van mensen die zich zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van inwoners in relatie tot Versa Welzijn. Alle Versa medewerkers voeren het Corona overheidsbeleid uit en blijven dat doen. Hieronder volgt daarom een toelichting van Versa Welzijn. Daarnaast hebben we Tukkie Tuk gevraagd om zelf een toelichting te geven op de vragen die ontstonden na haar uitlatingen.

1) Toelichting Versa Welzijn

Vanuit een aantal waarden en perspectieven zijn we met regelmaat met collega Tukkie in overleg. Welbevinden van inwoners is ons grootste goed. Dat wordt voor een belangrijk deel bepaald door een goede gezondheid en meedoen, gezien en gewaardeerd worden en fijne sociale contacten. Als organisatie houden we ons uiteraard aan de maatregelen van de overheid en het RIVM. Toen fysiek contact niet mogelijk was, hebben we telefonisch en digitaal contact gehouden met inwoners. Nu is er weer steeds meer contact mogelijk in onze ontmoetingsplekken met inachtneming van de regels.

We vinden het belangrijk op de overheid te vertrouwen. Het Corona virus is zo nieuw dat we allemaal zoekend en bezorgd zijn. Onszelf en elkaar goed informeren is in deze tijd belangrijk om constructief met elkaar mee te denken en elkaar te ondersteunen.

We volgen ook de maatschappelijke discussie en zien dat er helaas steeds meer meningen tegenover elkaar komen te staan over de corona maatregelen. Helaas, vinden we, omdat we vanuit sociaal werk altijd polarisatie proberen te voorkomen en de wijsheid van iedereen gebruiken door te luisteren naar elkaar en te zoeken naar begrip en verbinding.

Onze sociaal werkers hebben een privé leven, zijn veelal sociaal en maatschappelijk betrokken, hebben recht op vrijheid van meningsuiting en demonstratierecht.

Met collega Tukkie Tuk is vanaf het begin afgesproken dat zij zich net als alle collega’s houdt aan de RIVM voorschriften, ook privé in haar vrije tijd. En, n.a.v. het laatste krantenartikel en de reacties, dat zij privé en werk zeer strikt scheidt als het om deelname aan de acties rond de beweging Viruswaarheid gaat. We denken hiermee goede afspraken te hebben gemaakt, we volgen de ontwikkelingen en staan open voor uw feedback. We vinden het een lastige kwestie, belangrijk om hierover open in gesprek te blijven met elkaar.

2) Toelichting Tukkie Tuk

Waarom demonstreer je tegen het corona beleid van de Rijksoverheid?
Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid bij een vredige en veilige samenleving, sta ik voor in-contact-zijn, mensen verbinden en zorgdragen voor welzijn en welbevinden. Juist in de lockdown vanaf maart jl. mist het fysieke contact -op 1,5 meter afstand- enorm. Dus een mega uitdaging.
Naast de krachtige, sterke inwoners in H’sum Oost, zijn helaas ook zieke of kwetsbare inwoners die, op momenten meer steun en leun vragen bij hun dagelijks leven. Zeker nu, in deze beangstigende tijd. Mijn inzet gaat erover dat het virusbeleid niet ten koste van mensen mag gaan die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Mensen vragen of je hun gezondheid niet in gevaar brengt?
Ik demonstreer maar houd me aan de regels, ik ben niet burgerlijk ongehoorzaam en wil al helemaal geen mensen in gevaar brengen. Ons team St Joseph, partners en ik, wij houden ons aan de RIVM / WHO regels; zoals anderhalf meter afstand, handen ontsmetten, handschoenen dragen, kleinere gezelschappen in het wijkcentrum, zo mogelijk thuis werken. Ik maak geen gebruik van het openbaar vervoer; naar demonstraties ga ik juist fietsen of met de motor. Ik draag geen mondkapje waar het niet verplicht is, maar ik houd wel afstand, ook bij demonstraties lukt dat goed.

Aan Viruswaarheid verbinden zich ook extreem rechtse figuren, wat vind je daarvan?
Daar distantieer ik me van. Nogmaals, mijn inzet gaat erover dat het virusbeleid niet ten koste van mensen mag gaan die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Je zegt in een artikel dat je geen vertrouwen hebt in de overheid?
Daarmee bedoel ik het beleid van de Rijksoverheid inzake Corona. Ik vind dat dat nu ten koste gaat van mensen in een kwetsbare positie die eenzaam en in stress thuis zitten bijvoorbeeld, die niet de juiste zorg in het ziekenhuis krijgen of geen bezoek meer zien.
Van belang vind ik informatie vanuit diverse kanten, ook het andere nieuws. Dat volg ik nauwgezet. Ik vind dat ieder mens de taak heeft zich breed en actief te informeren en nieuws kritisch te bezien.

Wat wil je nog meer zeggen?
Wijkcentrum St Joseph, waar ik werk, is open (9.00-16.00 uur) en zorgt juist nu mensen het extra nodig hebben, voor samen-zijn, in beweging zijn en gezonde vitaminerijke maaltijden, bijvoorbeeld in Grand Cafe Bij Jooz zijn er op werkdagen heerlijke (warme) lunches.

Meer informatie / vragen

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling communicatie: communicatie@versawelzijn.nl of 035- 623 11 00