Versa Welzijn draagt bij aan preventieve werking sociaal werk

De preventieve werking van sociaal werk versterkt de kwaliteit van leven van inwoners, het vergroot de onderlinge verbondenheid in de wijk en bespaart maatschappelijke kosten. Dit blijkt uit de resultaten van verandertrajecten van 26 sociaalwerkorganisaties, waaronder Versa Welzijn. Versa Welzijn is hierbij ondersteund vanuit de Thematranche Welzijn van het VWS programma In voor zorg!

Preventieve werking van sociaal werk

Het zichtbaar maken van de preventieve werking van sociaal werk gebeurde gedurende de verandertrajecten met behulp van verschillende meetinstrumenten. Daarmee is zichtbaar geworden dat vervanging van individuele naar collectieve hulp én van zorg naar sociaal werk mogelijk is. Mede door de inzet van sociaal werk is de kwaliteit van leven toegenomen en zijn er in de meeste gevallen maatschappelijke kosten bespaard. Kosten op het gebied van huisvesting, justitie of (geestelijke gezondheid)zorg zijn voorkomen.

Geheugenhuis, dagje Blaercom en Om de Hoek: voorbeelden van de kracht van sociaal werk. Dichtbij en met elkaar, voor elkaar zorgen

Versa Welzijn was één van de deelnemers aan de Thematranche Welzijn van In voor zorg! In dat kader hebben we dagarrangementen en coachtrajecten opgezet voor inwoners die anders naar een zorginstelling gaan, maar dit (nu) nog niet willen, of moeite hebben om uit huis te komen. Daarnaast hebben we inwoners uitgedaagd om met elkaar bezigheden op te zetten waardoor mensen langer thuis blijven wonen en gezonder blijven. Beweegmaatjes is hier een voorbeeld van. Als allernieuwste idee ontwikkelen we voor alle inwoners die een steuntje extra kunnen gebruiken, maatjestrajecten.  Iedereen heeft kwaliteiten waarmee hij/zij een ander rijker en beter kan maken. Voor meer informatie zie ook www.versawelzijn.nl/wp-content/uploads/2016/05/IvZ-Versa-Welzijn-verwelzijnt-de-zorg-def.pdf

Versa Welzijn in e-zine en op congres

De resultaten van de Thematranche zijn mede door Versa Welzijn op maandag 13 februari tijdens het congres ‘Sociaal werk beweegt’ aan andere sociaalwerkorganisaties, gemeenten en zorgorganisaties gepresenteerd. De resultaten, praktijkverhalen en voorbeelden zijn ook gedeeld in een digitaal magazine www.resultateninvoorzorg.nl/sociaal-werk-beweegt en in de rapportage ‘de preventieve werking van sociaal werk’, www.invoorzorg.nl/IVZImages/van_de_redactie/VIL_IVZ_RAPPORT_DEF_V5.pdf

Meer informatie

http://www.invoorzorg.nl/ivz/Pitches-Congres-Sociaal-werk-beweegt!.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-Versa_Welzijn_Verhalen_zeggen_vaak_meer_dan_cijfers.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-bewonersadviesraad-weesp.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/interview-Meer_lef_en_vernieuwende_diensten_dankzij_leercirkels_bij_Versa_Welzijn.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/deelnemer-Versa-Welzijn-Resultaten-In-voor-zorg-traject.html
http://www.invoorzorg.nl/ivz/bibliotheek-Welzijn.html

Tine Hoofd,
Versa Welzijn, programmaleider Innovatie Primair Proces,
thoofd@versawelzijn.nl, 06 16 66 16 15