Versa Welzijn brengt in samenwerking sociaal werk terug in Hilversumse wijken

Versa Welzijn en de gemeente Hilversum tekenden afgelopen 29 november de uitvoeringsovereenkomst voor sociaal werk in Hilversum in 2018. Daarmee krijgt sociaal werk een steviger positie in Hilversum. De rol van Versa Welzijn als belangrijke en structurele adviespartner van de gemeente is daarmee terug van weggeweest. 

Wethouder Eric van der Want van de gemeente Hilversum en Anita Keita, directeur-bestuurder van Versa Welzijn, zetten  hun handtekening onder de uitvoeringsovereenkomst 2018.

Sociaal werk voor inwoners van Hilversum

Inwoners van Hilversum kunnen in 2018 rekenen op:

  • Jongerenwerk in de wijken Meent, Zuidwest, Zuid, Zuidoost, Oost, Noordoost en Stedelijk
  • Buurtwerk in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost, Oost en Noordoost. Eerder meldde de Gooi- en Eemlander dat de overeenkomst 2018 voorziet in buurtwerk in Noordwest. Dit klopt niet.
  • Maatschappelijk werk in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost en Noordoost
  • Mantelzorgondersteuning in de wijken Zuidwest, Zuid, Zuidoost en Noordoost
  • Schuldpreventie: in Oost, Noordoost en Stedelijk
   Daarnaast kunnen alle inwoners van Hilversum gebruikmaken van de Vrijwilligerscentrale Hilversum, AWARE, Artikel 1 en Buurtbemiddeling.

Advies Versa Welzijn: sociaal werk in alle wijken

De afgelopen jaren bezuinigde de gemeente Hilversum fors op sociaal werk. Het maatschappelijk werk en mantelzorgondersteuning werden bijvoorbeeld voor meer dan de helft geschrapt. Versa Welzijn heeft vervolgens geprobeerd de dienstverlening zo goed mogelijk overeind te houden, in alle wijken. Het advies van Versa aan de gemeente is om alle diensten in alle Hilversumse wijken aan te bieden. Dit wordt in 2018 de inzet van Versa Welzijn en samenwerkingspartners als Sherpa, MEE, Hilverzorg en Kwintes.

Voor iedereen

De gemeente Hilversum wil de zorg, die nu individueel en op indicatie wordt geleverd, zoveel als mogelijk omzetten naar vrij toegankelijke laagdrempelige voorzieningen in de wijken. Onlangs moest de formatie van het sociaal plein opgeplust worden en vanwege de groeiende vraag ontstonden wachtlijsten.

Samenwerking zorg- en welzijnspartners

Een laatste ontwikkeling is de samenwerking tussen 11 Hilversumse zorg- en welzijnspartners in De Ontmoeting. Ook Versa Welzijn neemt hieraan deel en onlangs sloten de gemeente en zorgverzekeraar Zilveren Kruis aan. De gemeente heeft aangegeven behoefte te hebben aan samenwerking rondom thema’s en ontvangt bij voorkeur geen enkelvoudige subsidie aanvragen meer van zorg- en welzijnsorganisaties.

Op dit moment experimenteren de partners met samenwerking op 3 thema’s: mantelzorgondersteuning, schuldpreventie en ontmoeten in Zuid. Daarnaast lopen er overleggen met het sociaal plein en andere partners, waarbij maatschappelijk werk van Versa Welzijn is betrokken. Er is een brede erkenning dat sociaal werk in wijken noodzakelijk is en dat is dan ook de inzet:meer sociaal werk in de wijken. Hierbij staan we voor ons vakmanschap: sociaal werk is een ambacht dat niet iedereen kan doen.