Versa Welzijn blij met steun wethouders

Hilversum, 19 april 2017
Versa Welzijn blij met steun wethouders
De raad van toezicht en medewerkers van Versa Welzijn zijn blij met het bericht van de gezamenlijke wethouders van de regiogemeenten (Huizen, Eemnes, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Laren, Gooise Meren én Hilversum).
Dit naar aanleiding van de publiciteit de afgelopen weken over Versa Welzijn en het vertrek van de directeur.
De wethouders spreken hun waardering uit voor de inzet van onze medewerkers in de buurten en gemeenten van de regio. Zij geven aan samen met Versa Welzijn verder willen werken aan de welzijnsopgave, zowel lokaal als regionaal.  Uit de brief spreekt vertrouwen in het vermogen van Versa Welzijn en haar medewerkers om, gezamenlijk met de opdrachtgevers, te komen tot vernieuwd en kwalitatief welzijnswerk in de buurten en gemeenten van onze regio.
De wethouders willen op korte termijn met Versa Welzijn in gesprek om gezamenlijk te kunnen bouwen aan een innovatief en sterk welzijn. De raad van toezicht heeft de wethouders per brief laten weten hierover graag in gesprek te gaan. En wel na de aanstelling van de directeur-bestuurder ad interim, welke binnenkort wordt verwacht.