Versa Welzijn als eerste sociaalwerkorganisatie gehercertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Versa Welzijn is trots te kunnen melden dat het als eerste sociaalwerkorganisatie in Nederland gehercertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarbij is ook het peuterwerk van Versa meegenomen, wat betekent dat nu voor het eerst ook peuterspeelzaalwerk is getoetst aan het normenstelsel van dit kwaliteitslabel. Directeur-bestuurder Versa Welzijn Anita Keita: ‘Ik ben erg blij met het resultaat, we kunnen doorgaan met onze kanteling naar een “Rijnlandse” organisatie. De verbeterpunten die uit de audit voortkwamen waren herkenbaar en passen bij wat we doen; we hebben geen blinde vlekken.’

Rijnlands Model
Versa Welzijn heeft een flinke organisatieverandering ingezet. Anita Keita: ‘We zijn inmiddels anderhalf jaar bezig om een ‘Rijnlandse organisatie’ te worden. Veel samenwerken, interdisciplinair, vakmanschap centraal, eigenaarschap, alle informatie transparant in de teams.’
Tijdens de voorbereiding op de hercertificering is dat ook nadrukkelijk meegenomen. ‘Want ons uitgangspunt is steeds: we doen het niet voor de auditor, we doen het voor onszelf.’
Dus werden er bijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers, rond thema’s als:

  • Hoe laat je de effecten van je werk goed zien?
  • Hoe werk je goed integraal samen? ’We werken samen in gebiedsgerichte teams: zij gaan over de opdrachtverwerving, -uitvoering en verantwoording. Specialistenteams onderhouden het vakmanschap. Idealiter zitten al onze sociaal werkers in een gebiedsgericht team én in een specialistenteam.’
  • Gelijkwaardig samenwerken door vrijwilligers en sociaal werkers
  • Veiligheid, incidenten en vertrouwen
  • Persoonlijke ontwikkelplannen, reflectie en feedback

Iedereen kon drie thema’s kiezen en dat bleek een prima voorbereiding voor de audit. ‘Het waren niet alleen relevante thema’s voor onszelf, ook de auditoren konden er goed mee uit de voeten. Hun manier van vragen zorgde voor heel leuke gesprekken; dat merkte ik zelf en hoorde ik van anderen.

Lees hier het hele bericht van Sociaal Werk Nederland over de hercertificering.