Versa ondersteunt burgerinitiatief met Weespers voor Weespers

Bewoners van Weesp hebben zelf vaak de beste ideeën m.b.t. meer verbindingen in Weesp. Zo is dhr. Khalafi met het initiatief bij Versa gekomen om bijeenkomsten te organiseren waarin Weespers elkaar beter leren kennen; Weespers voor Weespers.

Door een aantal factoren, zoals fusie met Amsterdam, nieuwkomers in de nieuwe wijken, groei sociale media, is volgens hem het onderlinge contact in de Weesper samenleving minder geworden. Hij zou dat weer willen opvijzelen door bijeenkomsten te organiseren met als doel elkaar wegwijs maken in de Weesper samenleving, ervaringen uitwisselen, ontmoeting van oude en nieuwe Weespers en gezelligheid. Met als gehoopt effect: dat mensen beter weten waar ze terecht kunnen, leuke ontmoetingen ontstaan en dat mensen op elkaar een beroep kunnen doen, indien nodig.

Voorlopig zijn er 4 bijeenkomsten gepland, bij succes kan dat uitgebreid worden.

Deze data zijn:

  • Maandagavond 2 september
  • Maandagavond 7 oktober
  • Maandagavond 4 november
  • Maandagavond 2 december

De avonden worden gehouden in de  Roskam Papelaan 99, ingang Boternessestraat, rechter deur, van 19.30-21.00 uur

Voor informatie kunt u contact opnemen met: mverstijnen@versawelzijn.nl of hzkhalafi@hotmail.com