Versa en de gemeente Hilversum slaan de handen ineen tegen eenzaamheid

Lees hieronder het artikel dat daarover verscheen op Gooi en Eembode Extra: Hilversum en Versa Welzijn komen met brede beweging tegen eenzaamheid

Politiek gezien is de roep om eenzaamheid te bestrijden in Hilversum al tijden hoorbaar. Daar maakt de gemeente nu in samenwerking met Versa Welzijn dan ook echt werk van. Met een zogeheten ‘brede beweging’ tegen eenzaamheid pakken de twee dit probleem aan. Dat doen zij onder meer met de publiekscampagne ‘Samen is leuker!

Hoewel het geen absolute cijfers zijn, blijkt eenzaamheid in Hilversum een veelvoorkomend probleem. Uit de gezondheidsmonitor ‘GGD 2016’ blijkt 42 procent van de volwassenen in de mediastad zich eenzaam te voelen en 9 procent voelt zich zelf ernstig eenzaam. Op beide fronten is dat 1 procent beter dan het landelijk gemiddelde (43 en 10 procent). Wethouder Karin Walters (Hart voor Hilversum) van Welzijn en Zorg zegt dat deze cijfers ‘best hoog’ zijn. Dus is de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan zeer zeker aanwezig.

Materiaalkosten
Daarom is er nu een actieplan gemaakt en dinsdag vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Met de lokale en structurele aanpak tegen eenzaamheid 2020’ wil de gemeente met de welzijnsorganisatie eenzaamheid beter signaleren, doorbreken en verminderen. Dat er nu een plan is, in lijn met het landelijke actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid, komt voort uit een politieke oproep. Namens het CDA heeft Gerben van Voorden meerdere keren in de raadszaal aandacht gevraagd voor dit probleem. In totaal heeft hij drie moties ingediend (In 2015, 2018 en in 2019). Walters bevestigt dat dit de aanleiding is geweest voor een lokaal actieplan, dat de gemeente 20.000 euro kost (geld voor de aanjager van Versa en materiaalkosten, red.).

“Langdurig eenzaamheid heeft gevolgen voor gezondheid, welzijn en zelfredzaamheid van inwoners. De gemeente wil dat alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen en kunnen bijdragen in de samenleving en dat zij naar elkaar omkijken”, zo meldt de gemeente.

Basisinfrastructuur
In eerste instantie gaan de gemeente en de aanjager van Versa Welzijn vooral netwerkgroepen gaat opzetten. Er is nog veel winst te boeken door de verschillende organisaties, verenigingen en clubs bij elkaar aan tafel te zetten, te zorgen voor korte lijntjes en kennis en ervaring met elkaar te delen. Dat is een waarneming van de wethouder zelf. Wel zegt zij dat Hilversum een goede basisinfrastructuur kent met onder andere buurthuizen, verenigingen en sportclubs. En dat er op het gebied van eenzaamheidsbestrijding al het nodige gebeurt. Zo geeft zij als voorbeeld de 75-plus-bezoeken, de langer zelfstandig kunnen blijven wonen-bijeenkomsten van vorig jaar en de activiteiten van Senver; de seniorenvereniging in Hilversum.

“We werken in Hilversum samen met verschillende partijen en netwerken om eenzaamheid onder inwoners te voorkomen en tegen te gaan”, meldt Walters. “We willen verbinding creëren en sterke buurten en gemeenschappen bouwen waarbij we elke inwoner erbij hoort en ertoe doet.” Bij oudere mensen moet beter gekeken worden hoe zij actief kunnen blijven ontmoeten als hun sociale kring kleiner wordt en ook hun mobiliteit minder wordt, is een voorbeeld dat de wethouder geeft.

Cruciale rol
Verder is het credo bouwen aan meer verbinding en betrokkenheid van de inwoners onderling. Het is de bedoeling dat mensen kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten voor ontmoeting in de buurt of zelf een bewonersinitiatief starten. Walters meldt verder dat er vrijwilligers worden ingezet of worden inwoners onderling gematcht in vraag en aanbod. “Het uitgangspunt is dat een positieve bijdrage van inwoners leidt tot vitaliteit, zingeving en geluk”, aldus de wethouder. “Sociaal werk van Versa Welzijn speelt hierin een cruciale rol. Want alleen samen met inwoners, formele en informele maatschappelijke partners, vrijwilligersorganisaties en lokale ondernemers kunnen we dit realiseren.”

Het thema eenzaamheid is door de coronacrisis alleen maar actueler geworden, maar daardoor ook veel beter bespreekbaar, zo vindt Walters. Er rust een minder groot taboe op eenzaam zijn. Veel meer mensen (van jong tot oud) dan voorheen durven dat uit te spreken, waardoor het probleem zichtbaarder is en beter tegen te gaan is. “Het mag er zijn en dat dat zo is, ben ik op zich blij mee”, zegt Walters daarover. Volgend jaar is er weer een GGD onderzoek. Dat beziet de wethouder dan als nulmeting.

Volgende week gaat zij meteen aan de slag met dit thema, want dan is het de Week tegen de eenzaamheid. Maandag 5 oktober deelt Walters in het centrum koffie uit. Dit geldt als aftrap van de publiekscampagne eenzaamheid en suïcidepreventie.