Themabijeenkomst vrijwilligers “Eenzaamheid nader beschouwd”

Themabijeenkomst voor vrijwilligers in zorg en welzijn.
Titel: Eenzaamheid nader beschouwd

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Iedereen kan met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. In de Week tegen Eenzaamheid (21 september tm 1 oktober 2017) vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact.

Eenzaamheid, nader beschouwd.
Wat is eenzaamheid, hoe ontstaat het, wat kun je er aan doen? Deze (en andere) vragen rond het thema eenzaamheid komen aan bod bij de bijeenkomst ‘Eenzaamheid, nader beschouwd’. Het doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in het thema eenzaamheid. Denk aan zaken als oorzaken, gevolgen, risicogroepen, signalering, prevalentie, aanpak en goede voorbeelden.
Dus: kom erbij en leer en praat samen over eenzaamheid!
De themabijeenkomsten voor vrijwilligers in zorg en welzijn zijn georganiseerd door Versa Vrijwilligerscentrale in samen werking met Coalitie Erbij en deze worden regionaal aangeboden t.w.:

Hilversum: Vrijdag 22 september van 9.30 tot 12.00 uur. Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213, 1222 VE Hilversum.

Bussum: Maandag 25 september van 9.30 tot 12.00 uur. Wijkcentrum de Uitwijk, dr. Schaepmanlaan 10, 1402 BT Bussum.

Weesp: Dinsdag 26 september van 10.00 tot 12.30 uur. Versa Welzijn, Papelaan 99, 1382 RK Weesp.

Laren: Dinsdag 3 oktober van 14.00 tot 16.30 uur in de Blaercom, Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum

Blaricum Bijvanck: Dinsdag 12 oktober van 10.00 tot 12.30 uur in Wijkcentrum de Malbak Burgemeester Tydemanplein 3, 1261 MW Blaricum (navigatie: Wetering 122)

Aanmelden via www.vagev.nl of bij Katinka Boot, kboot@versawelzijn.nl