’t Bussums GeheugenHuis start op 6 april 2018

Op vrijdagochtend 6 april 2018 starten wij met ‘t Bussums GeheugenHuis in wijkcentrum Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10, 1402 BT Bussum.

‘t Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek, bedoeld voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking ook van harte welkom.

Deelnemers bepalen en organiseren zelf wekelijks, in de groep, wat zij willen en kunnen doen. Zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen professionals en vrijwilligers. Het kan gaan om bezigheden en activiteiten in het GeheugenHuis zelf, zoals koffie drinken, lezen, schilderen of lichamelijke oefeningen, maar ook om activiteiten daarbuiten, zoals wandelen, boodschappen doen of een museumbezoek.

‘t Bussums GeheugenHuis is iedere vrijdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur open. Kosten: € 2,50.
Mocht er behoefte zijn aan een aansluitende lunch dan zullen we uitbreiden tot aan 13:00 uur.

Versa Welzijn werkt voor deze pilot samen met verschillende zorgpartners, maar om iedereen in het veld te bereiken willen wij u vragen om dit bericht door te sturen naar alle mensen uit uw netwerk die zich bezighouden met de betreffende doelgroep. 

Meer informatie of aanmelden?
Contactpersoon ‘t Bussums GeheugenHuis:
Esther Lindhout –  elindhout@versawelzijn.nl, 06-27 02 57 03 
 
‘t Bussums Geheugenhuis is geïnspireerd op het Versa Geheugenhuis in Huizen