Stem op het Tandemmaatjes project voor Appeltjes van Oranje!

Het Tandemmaatjesproject uit Gooise Meren is één van de kanshebbers voor een Appeltje van Oranje van het Oranje Fonds. Van 11 tot en met 20 januari kan iedereen zijn stem uitbrengen op een van de kanshebbende projecten tijdens de Stemtiendaagse. Door te stemmen op een project komt het in aanmerking voor een mooie financiële bijdrage. Het Tandemmaatjesproject kan uw stem heel goed gebruiken, dus stem ook!!

Tandemmaatjes project

Het Tandemmaatjesproject is ontstaan vanuit het praktische netwerk GGZ Gooise Meren (sinds 2017 actief). Het netwerk bestaat uit verschillende hulp- en vrijwilligersorganisaties binnen de sector welzijn. De gemeenschappelijke deler is de inwoner met een psychische of psychiatrische achtergrond in isolement en eenzaamheid met een hulpvraag. Door samen te werken en de kwaliteiten van de organisaties zoals Stichting Mee, Kwintes, Versa Welzijn, GGZ centraal, Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek en Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek met elkaar te bundelen is het Tandemmaatjesproject ontstaan.

Wat houdt het Tandemmaatjesproject in?

Een ervaringsdeskundige wordt opgeleid om tandemmaatje te worden voor een persoon met een psychiatrische achtergrond met een hulpvraag.
Onder begeleiding van de projectleider onderhoudt het tandemmaatje regelmatig contact met de hulpvrager om zijn/haar mentale gezondheid te bevorderen zodat degene zelfredzamer wordt, minder eenzaam is en uit isolement wordt gehaald. Op basis van gelijkwaardigheid trekt het tandemmaatje samen op met de hulpvrager bij het hervinden van eigen kracht en vertrouwen om te kunnen deelnemen aan activiteiten in de maatschappij. De hulpvrager gaat met het tandemmaatje op zoek naar een passende invulling waarbij hij zijn/haar talenten kan (her)ontdekken en ontwikkelen. Het tandemmaatje wordt tijdens dit traject van ongeveer een half jaar ondersteund vanuit het Tandemmaatjesproject in de vorm van training en intervisie om het proces zorgvuldig en positief te laten verlopen.

Wat is het verschil tussen een ”gewoon” maatje en een tandemmaatje?

Een tandemmaatje is iemand die zelf kennis en ervaring heeft op het gebied van levensontwrichting, psychische kwetsbaarheid en/of sociaal isolement en met het herstel daarvan.
Een tandemmaatje heeft toegevoegde waarde als het gaat om ondersteuning van iemand die op dit moment wat extra steun en inspiratie nodig heeft om de stap richting herstel te kunnen maken. De toegevoegde waarde voor de hulpvrager is vooral het gehoord worden en begrepen voelen; een belangrijk onderdeel binnen dit proces van herstel.

Met dit project ‘snijdt het mes aan twee kanten’; enerzijds neemt de hulpvrager deel aan de maatschappij en voelt zich gehoord en begrepen, anderzijds geeft het voor het tandemmaatje voldoening om op deze manier te kunnen inspireren en zich nuttig te maken EN de ervaring laat zien dat de hulpvrager ook geïnspireerd raakt door het tandemmaatje om zelf de opleiding voor tandemmaatje te gaan volgen.

Uniek is de samenwerking tussen de verschillende organisaties zoals Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, Stichting MEE, Kwintes, Versa Welzijn, GGZ-centraal, Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek en de gemeente Gooise Meren. Deze samenwerking maakt het Tandemmaatjesproject tot nu toe zeer succesvol. Het project is momenteel alleen werkzaam binnen de gemeente Gooise Meren. De bedoeling is dat het project ook naar andere gemeenten wordt uitgerold. De uitvoering van het Tandemmaatjesproject valt onder Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek.

Zowel tandemmaatjes als hulpvragers (uit Gooise Meren) zijn van harte welkom om mee te doen! Mocht je hiervoor belangstelling hebben of informatie willen over dit project, meld je aan via onze website www.maatjesprojectgooi.nl

 

 

 

 

Appeltjes van Oranje

De Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Het thema van 2021 is ‘Mentale Kracht’.

 

 

 

 

Meer informatie

 

Kunnen wij je helpen?