Start project Steunouder in Gooi & Vechtstreek

Versa Welzijn start in Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Wijdemeren met het project Steunouder. Op 1 oktober jl. ontving Versa Welzijn van het Coöperatiefonds van de Rabobank Gooi en Vechtstreek een cheque van 10.000 euro om dit project op te starten.

Steunouders bieden een kind een aanvullend “thuis”. Het zijn vrijwilligers die voor een kind een soort tante en oom, of oma en opa zijn voor één of meer dagdelen per week. Het gaat om kinderen in de leeftijd tot 13 jaar van ouders die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de opvoeding tijdelijk even te veel van hen vraagt en men geen eigen netwerk heeft om op terug te vallen. Het kind krijgt rust, regelmaat en structuur en de ouders krijgen ruimte om op adem te komen.

Zoals bijvoorbeeld Sophie. Zij is 3 jaar. Haar moeder zorgt alleen voor haar. Moeder heeft psychische problemen en heeft meer tijd voor zichzelf nodig. De zorg voor Sophie is haar soms te veel. Haar familie woont ver weg. Het zou heel fijn zijn als Sophie met een zekere regelmaat bij een steunouder terecht kan voor een fijne middag en haar moeder even tijd voor zichzelf heeft.

Wilt u graag een steunouder voor uw kind? Of heeft u misschien belangstelling om steunouder te worden? Kijk dan voor meer informatie op steunouder.nl/gooi-en-vechtstreek voor de contactpersonen van Steunouder bij Versa Welzijn of bel met 035 623 11 00.