St. Joseph in publicatie Wij in de Wijk van Movisie

Wijkcentrum St. Joseph in Hilversum is één van de beschreven initiatieven in de nieuwe publicatie “Wij in de Wijk” van Movisie, centrum voor kennis en aanpak sociale vraagstukken.

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in een kwetsbare positie? Vanuit het het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Zij steken hun licht op bij concrete initiatieven op verschillende plekken in het land. Want van Sneek tot Den Bosch en van Amsterdam tot Noordoost-Friesland, overal slaan inwoners de handen ineen, vaak samen met sociaal professionals en mensen van gemeenten en soms ook bedrijven.

Ze willen hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken. Ze willen de sociale basis versterken en bruggen slaan tussen groepen inwoners die vaak langs elkaar heen leven. In de publicatie Wij in de Wijk beschrijft Movisie zeven concrete casussen die dat voor elkaar proberen te krijgen. Wie zijn de initiatiefnemers? Wat hebben ze voor ogen? Wat doen ze concreet en hoe pakken ze het aan? Zijn ze succesvol en waarom? En waarom niet?

Lees hier Wij in de Wijk – publicatie Movisie – 2020