Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Een sleutelpersoon vormt een brug tussen statushouders, gemeenten en (zorg)organisaties. De Syrische Aiham Abo Hameda is één van de vier sleutelpersonen in Gooi en Vechtstreek. In een promotiefilmpje van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, vertelt hij over zijn werkzaamheden.

Wisselwerking gezondheid en participatie
Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van statushouders. Andersom is het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn van deze nieuwkomers. Sleutelpersonen kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten, beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op sleutelpersonen bij voorlichting en advies.

Rol sleutelpersonen
Sleutelpersonen zijn getraind in het kader van het Ondersteunings- en Kennisdelingsprogramma ‘Gezondheid Statushouders’ van Pharos, VNG en GGD GHOR Nederland. Samen met de regiocoördinator gezondheid statushouders vanuit de VNG, een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie of de gemeente zelf, kunnen sleutelpersonen:
• Gezondheidsvoorlichting geven aan statushouders en zorgprofessionals.
• Adviseren over statushouders en vertegenwoordigen van statushouders.
• Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders.
• Behoeften en signalen van statushouders ophalen.
• Statushouders bereiken en mobiliseren.
 
Begeleiding Versa Welzijn
In 2016 heeft Versa Welzijn Aiham Abo Hameda als sleutelpersoon aangemeld bij Pharos. Zaineb Toama, maatschappelijk werker bij Versa Welzijn, heeft hem de afgelopen 1,5 jaar begeleid. “Aiham heeft een groot netwerk binnen de doelgroep en wilde graag een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat goed opgeleide mensen met talenten, zoals Aiham, een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dit vrijwilligerswerk kan daartoe een opstapje zijn.”

Versa Welzijn begeleidt naast Aiham nog 3 sleutelpersonen uit Gooise Meren (2 uit Syrië,1 uit Eritrea). Inmiddels zijn landelijk ruim 50 sleutelpersonen getraind en aan de slag. De filmpjes van Aiham en andere sleutelpersonen zijn gemaakt om nog meer gemeentes te motiveren om mee te doen aan het project Gezondheid van statushouders.

Meer informatie
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/kennisdelings-programma/actieve-rol-statushouders-sleutelpersonen