Samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn en gemeente Huizen 2022-2025

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van Huizen de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Versa Welzijn 2022-2025 vastgesteld. Wethouder Maarten Hoelscher en Anita Keita (directeur/bestuurder Versa Welzijn) bekrachtigden de overeenkomst donderdag 24 februari met hun handtekening. Zij deden dat in wijkcentrum ’t Vûronger aan de Schoolstraat 6 in Huizen.

Over de samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe gemeente Huizen en Versa Welzijn willen samenwerken, wat de gezamenlijke (beleids)visie op de sociale basis is en op welke zaken de komende periode de focus ligt.

‘Gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel’
Waar voorheen de afspraken in een bestuursopdracht werden vastgelegd, spreken beide partijen nu over een samenwerkingsovereenkomst. Volgens wethouder Maarten Hoelscher wordt daarmee benadrukt dat het geen eenzijdig opgelegd document is. “We hebben een gezamenlijke visie en een gezamenlijk doel. Daar hebben we goede en duidelijke afspraken over gemaakt, waar beide partijen zich aan committeren. Vertrouwen is daarbij essentieel en dat vertrouwen is er. Samen gaan we voor het versterken van de sociale basis in Huizen”, aldus Maarten Hoelscher.

‘Complex én eenvoudig’
Anita Keita (directeur/bestuurder Versa Welzijn): “Deze samenwerkingsovereenkomst is een erkenning van de complexiteit én tegelijkertijd de eenvoud van het werken in de buurten. Complex, omdat er geen simpele oorzaak-gevolg relaties zijn: in buurten hangt alles met elkaar samen. Simpel, omdat het altijd gaat om luisteren naar inwoners en samen met hen werken. Relaties bouwen en onderhouden is de kern van zowel het gemeentelijk als het sociaal werk. Daarom werken we samen, vanuit wederzijds vertrouwen.”

Ondertekening door Maarten Hoelscher en Anita Keita

 

 

 

 

 

 

 

Kunnen wij je helpen?