Samen voor gezond: Gooi en Vechtstreek nieuw regionetwerk

Je goed voelen en gezond zijn. Dat wil iedereen. In Gooi en Vechtstreek is dat reden genoeg om van de gezondheid van inwoners nog meer werk te maken. Daarmee is tevens het tiende regionetwerk van Alles is gezondheid.. een feit.

Regio Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor een gezonde vitale regio in samenwerking met inwoners, gemeenten, ziekenhuis, Netwerk Goed en Gezond Leven, verloskundigen, huisartsen, sportverenigingen, scholen, speeltuinverenigingen, welzijn- en zorgorganisaties, natuurorganisaties en bedrijfsleven.

Om de ambitie in de regio te onderstrepen is op 8 maart 2018 door de volgende 12 partijen een pledge ondertekend: Casa Cura, GGD Gooi en Vechtstreek, GHO-GO, Hilverzorg, Gemeente Huizen, Regio Gooi en Vechtstreek, RIVM, Tergooi, Team Sportservice Gooi, Versa Welzijn, Wijkgezondheidscentrum Huizen en Kring Schoolleiders.

Bekijk hier het filmpje van de bijeenkomst op 8 maart jl.

In de eerste fase richt het netwerk zich op drie speerpunten:
• Positieve gezondheid
• Generatie rookvrij
• Aandacht voor (groene) inrichting leefomgeving
 
Rene Stumpel (GGD Gooi en Vechtstreek): “Er sterven 300 mensen per jaar in de Gooi en Vechtstreek vroegtijdig ten gevolge van roken. We maken ons wel druk om minder ernstige zaken. Blij dat gemeenten in de Gooi en Vechtstreek inzetten op een rookvrije generatie.”

Ga naar de regiopagina

 

 

 

 

 

Ondertekening pledge Alles is gezondheid door Anita Keita, directeur-bestuurder Versa Welzijn