Ruimte voor groei van Geheugenhuis en Tijd voor Meedoen

In wijkcentrum De Draaikom in Huizen waren zoveel succesvolle initiatieven dat ruimte voor groei nodig was. Het Geheugenhuis en Tijd voor Meedoen hadden meer ruimte nodig. Dat is nu mogelijk gemaakt doordat Danner en Danner en VluchtelingenWerk Nederland bereid waren naar Gooiers Erf te verhuizen. 

Ondersteuning statushouders vanuit Gooiers Erf

Ook in de periode na inburgering zijn het leren van de taal en het kennen en meedoen in de Huizense samenleving van groot belang. Daar zijn in 2018 door de gemeente Huizen 2 medewerkers van Versa Welzijn voor aangesteld. In nauwe samenwerking met Danner en Danner en VluchtelingenWerk Nederland zetten we vanuit Gooiers Erf onze succesvolle ondersteuning van statushouders in Huizen voort. Als dank voor hun medewerking en om een snelle start op de nieuwe locatie te faciliteren, mochten onze samenwerkingspartners de inventaris van hun voormalige ruimten in de Draaikom meenemen.

Het Geheugenhuis

Het Geheugenhuis, een ontmoetingsplek in de Draaikom voor én door mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie uit Huizen en de BEL-gemeenten en hun mantelzorgers kan nu verder gaan groeien. Ook mantelzorgers hebben een plek nodig waar zij hun verhaal kwijt kunnen en informatie en advies kunnen krijgen over alle aspecten van de ziekte en over de manier hoe hier mee om te gaan. In het GeheugenHuis, de veilige plek, staan de participanten en de mantelzorgers centraal. Het Geheugenhuis is ooit gestart met 1 dagdeel in 2011 en is inmiddels 9 dagdelen per week open. En nog steeds is er meer vraag, daarom is extra ruimte hard nodig.

Tijd voor Meedoen

Ook Tijd voor Meedoen, dat onlangs een vereniging werd, groeit. Versa Welzijn ondersteunt het vrijwillige bestuur van TvM met het groeien naar een echte organisatie en het kunnen voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, arbo, ICT, werkgeverschap e.d. Zo is Tijd voor Meedoen ‘powered by’ Versa Welzijn en is er alle ruimte voor de deelnemers om mee te doen. Tijd voor Meedoen en het Geheugenhuis werken samen in de Draaikom. Ruimtes zoals de Koffiekom en de prachtige tuin blijven zo voor alle deelnemers beschikbaar.

Gezocht: vrijwilligers voor Het Geheugenhuis 

Het Geheugenhuis is op zoek naar vrijwilligers, met name inval-vrijwilligers zijn hard nodig. Wilt u vrijwilliger worden, bel of mail dan naar: Henk Jolink 06 29 48 99 38 of Rianne Sturkenboom t: 06 41 93 28 9 

Voor meer informatie over De Draaikom: Ad Otjes 035 623 1100