Rondleiding Pinetum Blijdenstein voor mantelzorgers

Op dinsdag 26 maart organiseert Versa Welzijn een rondleiding voor mantelzorgers in Pinetum Blijdenstein. Dit is een prachtige botanische tuin, verscholen in een villawijk in Hilversum en is gespecialiseerd in coniferen. Ook vindt u er cycadeeën, ephedra’s en rhododendrons en in de kassen staan tropische planten. Het Pinetum is onderdeel van de Nationale Plantencollectie en vormt een van de belangrijke coniferencollecties in de wereld.U wordt om 10.30 uur ontvangen met een kopje koffie of thee, en aansluitend volgt een rondleiding door de tuin van ongeveer een uur. We sluiten af met nogmaals een kopje koffie of thee en ronden af om 12.30 uur. Komt u ook meedoen? Van harte welkom!

Adres Pinetum Blijdenstein: Van der Lindenlaan 125, 1217 PJ Hilversum

Informatie en aanmelden via nkuiper@versawelzijn.nl

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning door Versa Welzijn, klik hier.