Reactie raad van toezicht Versa Welzijn n.a.v. brandbrief college Hilversum

De raad van toezicht van Versa Welzijn gaat in gesprek met de wethouder van de gemeente Hilversum. Dit naar aanleiding van de brandbrief die door het college van Hilversum naar Versa Welzijn is gestuurd. Versa Welzijn neemt deze signalen serieus. De intentie is om in constructief overleg te gaan met de gemeente om de problemen op te lossen zodat we de kwaliteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen blijven invullen in Hilversum. Dit in het belang van alle mensen die gebruik maken van de diensten van Versa Welzijn.