Presentatie Kwetsbare kinderen bereiken in corona tijd

Maandag 27 september vond de negende editie van de Voor de Jeugd Dag plaats, digitaal, live vanuit de Westergas in Amsterdam. Jet van der Wal, kinderwerker in Hilversum, verzorgde samen met Saskia Nout (welzijnswerk Arnhem), één van de thema’s: Kwetsbare kinderen bereiken in corona tijd.

Veel kinderwerkers hebben gezorgd dat kwetsbare kinderen/gezinnen in beeld bleven tijdens de lockdown, blijkt uit recent onderzoek van het NJI ‘Kinderwerk anno 2021’. Zij maakten zich zorgen over gevolgen voor kinderen, onder andere doordat ze minder sociale contacten hebben doordat scholen en andere voorzieningen gesloten waren. Kinderwerkers hebben hard gewerkt aan het beperken van de negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen door te zoeken naar manieren om in contact te blijven met kinderen en hun ouders. Dit vroeg veel flexibiliteit, ook omdat ze door verschillende regionale maatregelen vaak andere (on)mogelijkheden hadden voor het uitvoeren van hun werk. Uiteindelijk werkten kinderwerkers meer ambulant en organiseerden ze meer buitenactiviteiten, en anderen organiseerden het werk volledig online. Hoe hielden zij contact met kinderen die met meer risicofactoren opgroeien? Bekijk hieronder de presentatie.

Alle beschikbare presentaties kun je terugvinden op de website https://www.voordejeugddag.nl/ . 

De Voor de Jeugd Dag wordt georganiseerd voor gemeenten, zorgaanbieders, kinderopvang, (jeugd)gezondheidzorg, onderwijs-, branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties. De Voor de Jeugd Dag werd mogelijk gemaakt door een initiatief van het Ministerie van VWS, in samenwerking met de VNG en het NJi en georganiseerd door VNG Connect.

Kunnen wij je helpen?