Pilot JeJo van jongerenwerk Versa ontvangt 17.500 euro van Oranje Fonds

Het jongerenwerk van Versa Welzijn in Hilversum-Oost heeft een mooi succes geboekt: het ingediende project JeJo is onlangs gehonoreerd door het Oranje Fonds. JeJo staat voor: Jij en je ontwikkeling. Het unieke van dit project zijn de verschillende invalshoeken van waaruit hulp aan jongeren wordt geboden: huiswerkbegeleiding, sport en mentoren/coaches voor de jongeren. En dat onder één naam, vanuit één visie en vanuit één organisatie. Het initiatief hiertoe lag bij jongerenwerker Mert Kilickaya van Versa Welzijn en stagiair Jasper Gerritsen.

Startkwalificatie
In Hilversum-Oost, maar ook in Noordoost en Zuidoost, is een relatief grote groep jongeren die het moeilijk vindt om een startkwalificatie te halen: een middelbare schoolopleiding of een mbo-diploma. De ouders zijn vaak niet goed op de hoogte van wat nodig is om op school mee te komen. Daarnaast is regelmatig overlast van de jongeren, omdat zij zich vervelen en niet gemakkelijk aansluiting vinden bij reguliere jeugdactiviteiten zoals sportverenigingen, buurtsportcoaches en culturele activiteiten.

Dit betekent dat we in het sociaal werk te maken hebben met drie vraagstukken: de aansluiting van jongeren bij school, ouders helpen en wegwijs maken in de schoolwereld en zorgen voor een zinvolle en uitdagende vrijetijdsbesteding voor jongeren. Met als doel dat rondhangen op straat vermindert en daarmee ook de overlast en onveiligheid voor de andere buurtbewoners. Verschillende initiatieven om dat aan te pakken lukten niet, omdat de aanpak te versnipperd was.

Integrale aanpak
Met JeJo is een meer integrale aanpak ontstaan. In samenspraak met jongeren en hun ouders. Maar ook scholen en de leerplichtambtenaar zijn betrokken. De aanpak bestaat uit 5 bouwstenen: huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheden versterken, de mentor/rolmodel/maatje, een sportelement en het netwerk van de jongere.

Met deze pilot wil het jongerenwerk van Versa proberen om jongeren terug te laten keren naar school. We werken daarbij samen met het schoolmaatschappelijk werk en opvoedondersteuning van Versa. Samen met de ouders, leerkrachten en jongeren zelf, willen we preventieve activiteiten opzetten, zodat onze jongeren op school blijven. Daarom ook onze insteek om zowel te werken vanuit huiswerkbegeleiding, ouder voorlichting en ruimte voor talentontwikkeling middels sport en culturele activiteiten.

Samen met inwoners en netwerkpartners
Het jongerenwerk wil project Jejo graag oppakken samen met inwoners/omwonenden die bijvoorbeeld de rol van coach of maatje op zich kunnen nemen, de Vrijwilligerscentrale, Rotary, Lion’s Club en scholen. Op die manier verbeteren we de verbondenheid van jongeren met de wijk en de inwoners en werken we tegelijkertijd aan een beter imago voor jongeren en meer saamhorigheid. De planning is om dit najaar te starten, de pilot loopt tot en met de zomervakantie van 2022.

Mee doen?
Heb je interesse om mee te helpen aan het project als coach of huiswerkbegeleider? Dan kunnen wij jouw hulp goed gebruiken! Ook zoeken wij nog jongeren die mee willen doen met dit project . Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mert Kilickaya, mkilickaya@versawelzijn.nl, 06 30 25 68 40.