Peuterspeelzalen Versa Welzijn in Baarn naar nieuwe partners

Versa Welzijn heeft voor haar drie peuterspeelzalen in Baarn nieuwe partners gevonden. In januari slaagden Versa Welzijn en de gemeente Baarn er niet in om tot een goede overeenstemming te komen over de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hieropvolgend is door Versa Welzijn gezocht naar een overnamepartner. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan Kind en Co en Kinderopvang Baarn de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn verzorgen.

De peuterspeelzalen Dribbel, gevestigd in schoolgebouw de NBS en Hummelhonk, gevestigd in de Noorderbreedte, worden overgenomen door Kind en Co. Peuterspeelzaal De Uitkijck wordt overgenomen door Kinderopvang Baarn. Alle pedagogisch medewerkers komen na de overname in dienst van de nieuwe organisaties.
Het streven is om de overdracht van de peuterspeelzalen van Versa Welzijn naar de nieuwe partners voor het begin van het nieuwe schooljaar af te ronden.

Vertrouwde organisaties
Kinderopvang Baarn verzorgt al vele jaren de buitenschoolse opvang in het gebouw van De Uitkijck. Kind en Co heeft buitenschoolse opvanglocaties in zowel schoolgebouw NBS als de Noorderbreedte. Op de Noorderbreedte bieden zij ook kinderopvang aan voor 0-4 jarigen. Doordat de organisaties op deze locaties nu eveneens de peuteropvang en voorschoolse educatie gaan verzorgen, kunnen zij, als opvolgers van Versa Welzijn, de doorgaande leerlijn voortzetten.
Zowel Kind en Co als Kinderopvang Baarn zijn al jaren bekende en betrouwbare aanbieders op het gebied van kinderopvang in Baarn.

Voortzetting kwalitatieve peuteropvang
Versa Welzijn en de gemeente Baarn hebben vele jaren een goede samenwerking gehad op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie. Nu aan deze samenwerking een eind komt, zijn we er met elkaar in geslaagd om ervoor te zorgen dat de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn wordt voortgezet door kwalitatief goede organisaties, met behoud van de pedagogisch medewerkers.